Oznamy z Vašej samosprávy

Zostaňte informovaní o tom, čo sa deje vo Vašej samospráve. V spolupráci s mestami a mestskými časťami Vám prinášame výber najdôležitejších aktualít z Vášho okolia.

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Podháj

Magistrát hlavného mesta – 15. júla 2019
Publikované:12. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Podháj (v úseku od križovatky s Podlesnou po Hodonínsku na etapy; oprava zastávky MHD a pravého jazdného pruhu a oprava odstavného pruhu v uvedenom úseku)...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Opletalova

Magistrát hlavného mesta – 11. júla 2019
Publikované:12. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Opletalova (v križovatke s ulicou Tehelňa - jazdný pruh smer VW Bratislava v dĺžke cca 50 m a zúženie odbočovacích pruhov z Opletalovej na ulicu Tehelňa...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Botanická a Mlynská Dolina 2

Magistrát hlavného mesta – 09. júla 2019
Publikované:11. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Botanická ulica (pod Mostom Lafranconi v smere do centra, v dĺžke cca 57m; obmedzenie vonkajšieho a vnútorného jazdného pruhu smer centrum na etapy) a komunikácie...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Galvaniho ulica

Magistrát hlavného mesta – 09. júla 2019
Publikované:16. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Galvanihov ulica (pri križovatke s ulicou Na križovatkách, pravý jazdný pruh, v smere na Ivanskú cestu) v Bratislave za účelom opravy uličných vpustov...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Vyšehradská ulica

Magistrát hlavného mesta – 08. júla 2019
Publikované:14. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Vyšehradská ulica (v úseku zastávka MHD Vyšehradská, v smere do mesta) v Mestskej časti Bratislava - Petržalka z dôvodu opravy prepadu na komunikácií....

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Bajkalská ulica

Magistrát hlavného mesta – 02. júla 2019
Publikované:01. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Bajkalská ulica (výjazdová rampa Bajkalská ulica - pravý jazdný pruh /Prístavný most/ smer diaľnica D1 Trnava) v Bratislave z dôvodu preložky stavebných...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Majerníkova ulica

Magistrát hlavného mesta – 24. júna 2019
Publikované:10. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Majerníkova (oprava zastávok MHD „ZŠ Majerníkova“) v Bratislave, mestská časť Bratislava-Karlova Ves v dĺžke úseku cca 20m z dôvodu opravy povrchu...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Ivánska cesta

Magistrát hlavného mesta – 24. júna 2019
Publikované:17. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Ivánska cesta (v úseku zastávky MHD za križovatkou s Galvaniho ulicou, v smere k železničnému priecestiu Vrakunská cesta) v Bratislave za účelom rekonštrukcie...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Karloveská a Kuklovská

Magistrát hlavného mesta – 22. júna 2019
Publikované:21. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Karloveská (ľavý jazdný pruh v úseku cca 200 m za križovatkou s Molecovou v smere z centra po cca 100 m za obrátiskom električiek Karlova Ves; pravý jazdný...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Kollárovo námestie

Magistrát hlavného mesta – 20. júna 2019
Publikované:25. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Kollárovo námestie (pravý jazdný pruh v smere od Námestia 1. mája na Obchodnú ulicu v dĺžke cca 150 m) v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z dôvodu...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Majerníkova ulica

Magistrát hlavného mesta – 17. júna 2019
Publikované:12. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Majerníkova ulica (oprava zastávky MHD „Matejkova“ v oboch smeroch) v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v dĺžke úseku cca 20 m z dôvodu opravy povrchu...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Panónska cesta

Magistrát hlavného mesta – 17. júna 2019
Publikované:14. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Panónska cesta (v úseku zastávka MHD „Nákupná zóna“, v smere do mesta) v Mestskej časti Bratislava - Petržalka z dôvodu opravy prepadu na komunikácií....

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Jiráskova

Magistrát hlavného mesta – 14. júna 2019
Publikované:14. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Jiráskova (v úseku zastávka MHD „Markova“, pri vyústení Ševčenkovej) v Mestskej časti Bratislava - Petržalka z dôvodu opravy poškodeného krytu komunikácie...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Slovnaftská ulica

Magistrát hlavného mesta
Publikované:13. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Slovnaftská ulica (pri odbočke k Prístavu, pravý jazdný pruh o dĺžke cca 60 m, v smere k Slovnaftu) v Mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu napojenia...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Matúšova

Magistrát hlavného mesta – 11. júna 2019
Publikované:24. mája 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Matúšova (časť pravého jazdného pruhu od križovatky so Súbežnou ulicou po Lovinského ulicu v dĺžke cca 400 m a šírke cca 1 m) v mestkej časti Bratislava...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Bajkalská ulica

Magistrát hlavného mesta – 10. júna 2019
Publikované:13. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Bajkalská ulica (v mieste niky - zastávky MHD, v smere do centra mesta, v úseku pod mostom železničnej vlečky) v Mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Galvaniho ulica

Magistrát hlavného mesta
Publikované:03. júna 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Galvaniho ulica (v križovatke s ulicou Na križovatkách) a Hany Meličkovej (pri zastávke MHD Hany Meličkovej) v Mestkej časti Bratislava - Ružinov za účelom:...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Panónska cesta

Magistrát hlavného mesta
Publikované:21. mája 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Panónska cesta v Bratislave z dôvodu zabratia priestranstva pre vybudovanie napojenia stavby „Južné mesto Bratislava – Petržalka, stavba: Primárna infraštruktúra...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Slovnaftská

Magistrát hlavného mesta
Publikované:07. mája 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Slovnaftská (pravý jazdný pruh z centra smer Podunajské Biskupice v dĺžke cca 100 m) v Mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu napojenia I. etapy mimoúrovňovej...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Zoznam plánovaných a prebiehajúcich orezov, výrubov

Magistrát hlavného mesta
Publikované:28. marca 2019

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania, aj pre nás je zeleň najdôležitejšou súčasťou nášho mesta, o ktorú sa treba zodpovedne starať a zveľaďovať ju. Aj preto robíme sériu opatrení pre odborné ošetrenie a obnovu drevín v Bratislave....

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Úplná a čiastočné uzávierky Mlynské Nivy

Magistrát hlavného mesta – 15. februára 2019
Publikované:13. februára 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Mlynské Nivy, čiastočnú uzávierku križovatky Mlynské Nivy - Karadžičova a čiastočnú uzávierku Mlynské Nivy - Svätoplukova v Mestskej časti Bratislava...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Úplná uzávierka pod Prístavným mostom

Magistrát hlavného mesta – 15. februára 2019
Publikované:13. februára 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku miestnej komunikácie pod Prístavným mostom - výjazdy a zjazdy na/z mimoúrovňovej križovatky (kruhový objazd) v Mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu prestavby mimoúrovňovej...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Páričkova ulica

Magistrát hlavného mesta – 15. februára 2019
Publikované:13. februára 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Páričkova ulica (v úseku od Svätoplukovej ulice po Karadžičovu ulicu) v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za účelom zriadenia dočasnej obchádzkovej...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Svätoplukova ulica

Magistrát hlavného mesta – 15. februára 2019
Publikované:13. februára 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Svätoplukova ulica (v križovatke s ulicou Mlynské nivy, pravé odbočenie do ulice Mlynské nivy zo Svätoplukovej ulice a priame smery v križovatke v smere...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Uzávery D4/R7 a Mlynské Nivy: Čo čaká Bratislavu od 15.2.2019

Magistrát hlavného mesta
Publikované:04. februára 2019

Od 15. februára na obdobie pol roka bude kompletne uzavretá ulica Mlynské Nivy a niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu, čo bude mať výrazný negatívny dopad na dopravu v celej východnej časti Bratislavy. Ďalší...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Eisnerova a Opletalova

Magistrát hlavného mesta – 01. januára 1970
Publikované:01. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií Eisnerova (v úseku Štefana Králika – Pod Glavicou) a Opletalova (v križovatke s Istrijskou) v mestkej časti Bratislava - Devínska Nová Ves z dôvodu uskutočnenia...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Úplná uzávierka Karloveská

Magistrát hlavného mesta – 01. januára 1970
Publikované:01. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Karloveská (v úseku od Levárskej ulice po Suchohradskú ulicu v smere do centra) v Bratislave z dôvodu prác na stavbe „Električková trať Dúbravsko-Karloveská...

Zobraziť celú správu »

Magistrát hlavného mesta

Čiastočná uzávierka Kutlíková ulica

Magistrát hlavného mesta – 01. januára 1970
Publikované:08. júla 2019

Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Kutlíkova ulica (v úseku pred odbočením na Starohájsku ulice v smere z Dolnozemskej ) v Bratislave, mestská časť Petržalka, z dôvodu opravy prepadu na...

Zobraziť celú správu »


Zobraziť archív aktualít