Filter

Zistiť moju polohu

Zeleň a životné prostredie (čierne skládky, zvieratá)

Výrub stromov v parku Nobelova/Istrochem - info

Nové Mesto - Nobelova


14. novembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Zdochnutý potkan

Petržalka - Budatínska


14. novembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Spílený strom - Krásnohorská

Petržalka - Krásnohorská


13. novembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Premnožené bzdochy na lipe

Dúbravka - Lipského


13. novembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Zlomený konár

Ružinov - Staré záhrady


12. novembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

"Ekologická" oprava zastávky Pri kríži

Dúbravka - Saratovská


11. novembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
Zaslané samospráve
 

Vypratanie odpadkov v okolí Skladištná - Nivy

Ružinov - Budovateľská


11. novembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Ružinov

V riešení
 

Nelegálny výrub stromov? (Na pántoch)

Rača - Na pántoch


11. novembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Rača

V riešení
 

Skládky odpadu pri poľných cestách - Na pántoch

Rača - Na pántoch


11. novembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Rača

V riešení
 

Nevyužitý verejný priestor za kúpaliskom

Nové Mesto - Kalinčiakova


11. novembra 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Čierna skládka

Nové Mesto - Kyjevská


10. novembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

V riešení
 

Neporiadok v parku A. Hlinku

Ružinov - Tomášikova


09. novembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Ružinov

V riešení
 

Odstránenie lístia

Vrakuňa - Bebravská


08. novembra 2018

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

V riešení
 

Neodvezená kopa sena na Nejedleho ul. 7

Dúbravka - Nejedlého


07. novembra 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení