Filter

Zistiť moju polohu
V riešení 4305
Vyriešené 7380
Neriešené 4599
Rozhodnite 140

Vyriešené podnety

Krivá hojdačka

Vrakuňa - Brezová


23. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

Vyriešený
 
Vyriešený
 

Kamene pod hojdačkami na detskom ihrisku

Dúbravka - Galbavého


22. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Bolo by treba dať asfalt

Staré Mesto - Mariánska


22. marca 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Vyriešený
 

Zablokovaný bezbariérový chodník na Lackovej

Karlova Ves - Lackova


20. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Zbytky po oprave cesty

Dúbravka - Homolova


20. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Osadenie hojdačky vo dvore Púpavová-Pustá

Karlova Ves - Púpavová


20. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Zberný dvor pri pastierni

Vajnory - Roľnícka


18. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Nebezpečné klince

Podunajské Biskupice - Uzbecká


17. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Podunajské Biskupice

Vyriešený
 

Bezohľadné parkovanie pri Karloveskej 35

Karlova Ves - Lackova


16. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Skládka odpadu pri Svrčej

Karlova Ves - Svrčia


15. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves

Vyriešený
 

Zlomený smetný kôš

Rača - Mudrochova


15. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Rača

Vyriešený
 

Zle odstránená stará preliezka

Vrakuňa - Brezová


15. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Vrakuňa

Vyriešený
 

Zápis parkoviska Pri Kríži do katastra

Dúbravka - Pri kríži


15. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Vstup na pešiu zónu - vyvalený stĺpik

Staré Mesto - Michalská


14. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

Vyriešený