Filter

Zistiť moju polohu

Cesty a chodníky, MÚ Karlova Ves, Najobľúbenejšie

Neriešený
 
meno užívateľa

Pokládka asfaltu na chodníku na Karloveskej 1

Karlova Ves - Karloveská
14. novembra 2020 Komentáre16 Hodnotenie17
Neriešený
 
meno užívateľa

Umiestnenie nových stožiarov na Botanickej

Karlova Ves - Botanická
10. júna 2020 Komentáre58 Hodnotenie13
Neriešený
 
meno užívateľa

Nekvalitne vyasfaltovaný chodník na ul. Nad lúčkami 22

Karlova Ves - Nad lúčkami
02. mája 2020 Komentáre13 Hodnotenie12
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozkopaný chodník v križovatke J. Stanislava-Tománkova

Karlova Ves - Jána Stanislava
01. júna 2021 Komentáre6 Hodnotenie10
V riešení
 
meno užívateľa

Zábrana na chodníku na Veternicovej 16

Karlova Ves - Veternicová
25. novembra 2020 Komentáre13 Hodnotenie8
Neriešený
 
meno užívateľa

Poškodené schody pred ZŠ A. Dubčeka

Karlova Ves - Pribišova
21. februára 2021 Komentáre1 Hodnotenie8
V riešení
 
meno užívateľa

Zvyšky stĺpikov v chodníku na Segnerovej

Karlova Ves - Segnerova
17. júla 2021 Komentáre0 Hodnotenie6
Neriešený
 
meno užívateľa

Vulgárny nápis pred SŠ Tilgnerova

Karlova Ves - Tilgnerova
19. novembra 2020 Komentáre4 Hodnotenie5
V riešení
 
meno užívateľa

Prepadnutá cesta na priechode na ul. Karloveské rameno

Karlova Ves - Karloveské rameno
25. januára 2021 Komentáre2 Hodnotenie5
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodené schody na Jamnického 8

Karlova Ves - Jamnického
22. februára 2021 Komentáre0 Hodnotenie5
Neriešený
 
meno užívateľa

Výtlky na chodníku na Beniakovej 30

Karlova Ves - Beniakova
20. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie5
Neriešený
 
meno užívateľa

Rozbitý chodník popri Karloveskej

Karlova Ves - Karloveská
22. apríla 2014 Komentáre35 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

Chýbajúci chodník Svrčia - Staré grunty

Karlova Ves - Svrčia
07. mája 2015 Komentáre20 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodená dlažba pri zmrzlinárni na dlhodielskom námestí

Karlova Ves - Ľ. Fullu
01. júla 2019 Komentáre2 Hodnotenie4
Neriešený
 
meno užívateľa

Poškodená dlažba na rohu domu na Ul. H. Meličkovej 19/A

Karlova Ves - Hany Meličkovej
17. decembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie4