MÚ Karlova Ves, Najobľúbenejšie

Neriešený
 
meno užívateľa

Pokládka asfaltu na chodníku na Karloveskej 1

Karlova Ves - Karloveská
14. novembra 2020 Komentáre16 Hodnotenie17
Neriešený
 
meno užívateľa

Umiestnenie nových stožiarov na Botanickej

Karlova Ves - Botanická
10. júna 2020 Komentáre58 Hodnotenie13
Neriešený
 
meno užívateľa

Nekvalitne vyasfaltovaný chodník na ul. Nad lúčkami 22

Karlova Ves - Nad lúčkami
02. mája 2020 Komentáre13 Hodnotenie12
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zneužívanie vyhradeného parkovania na ul. Nad lúčkami 55

Karlova Ves - Nad lúčkami
12. augusta 2020 Komentáre6 Hodnotenie10
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozkopaný chodník v križovatke J. Stanislava-Tománkova

Karlova Ves - Jána Stanislava
01. júna 2021 Komentáre6 Hodnotenie10
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dlhodobo odstavené vozidlo na Ul. J. Stanislava 2

Karlova Ves - Jána Stanislava
03. novembra 2020 Komentáre9 Hodnotenie9
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zneužívanie vyhr. parkovania na Ul. H. Meličkovej 28

Karlova Ves - Hany Meličkovej
30. decembra 2020 Komentáre1 Hodnotenie9
Neriešený
 
meno užívateľa

Rozjazdený trávnik na Ul. Ľ. Fullu 9

Karlova Ves - Ľ. Fullu
19. februára 2021 Komentáre10 Hodnotenie9
V riešení
 
meno užívateľa

Poškodený spomaľovač v Líščom údolí 34

Karlova Ves - Líščie údolie
22. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie8
V riešení
 
meno užívateľa

Zábrana na chodníku na Veternicovej 16

Karlova Ves - Veternicová
25. novembra 2020 Komentáre13 Hodnotenie8
Neriešený
 
meno užívateľa

Poškodené schody pred ZŠ A. Dubčeka

Karlova Ves - Pribišova
21. februára 2021 Komentáre1 Hodnotenie8
V riešení
 
meno užívateľa

Pílenie stromov na Sitine

Karlova Ves - Líščie údolie
01. augusta 2019 Komentáre1 Hodnotenie7
V riešení
 
meno užívateľa

Bilbordy v školskom areáli na Majerníkovej

Karlova Ves - Majerníkova
30. marca 2020 Komentáre7 Hodnotenie7
Neriešený
 
meno užívateľa

Bilbordy popri Devínskej ceste v Karlovej Vsi

Karlova Ves - Devínska cesta
29. októbra 2020 Komentáre24 Hodnotenie7
Vyriešený
 
meno užívateľa

Potkany na ihrisku pred dlhodielskym kostolom

Karlova Ves - Pribišova
25. júna 2019 Komentáre6 Hodnotenie6