12. marca 2020

POKYNY v súvislosti s koronavírusom

Na základe Uznesenia Vlády SR platí od dnešnej 6. hodiny rannej na území Slovenskej republiky krízová situácia. Upozorňujeme na prísny zákaz organizovania akýchkoľvek spoločenských, kultúrnych, náboženských či športových podujatí. Zákaz sa týka rovnako právnických i fyzických osôb. Občanom s cestovateľskou anamnézou do rizikových krajín pripomíname povinnosť domácej karantény a kontaktovanie Regionálneho úradu verejného zdravia v prípade príznakov ochorenia na t.č.: 0905 903 053. Vyzývame občanov, aby sa vyhýbali blízkemu kontaktu vo väčších skupinách ľudí. Zároveň upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie hygieny najmä rúk a tváre. Keďže ZŠ a MŠ budú nasledujúce dva týždne zatvorené, upozorňujeme predovšetkým rodičov detí, aby obmedzili ich pohyb v detskom kolektíve a nevystavovali ich tým riziku nákazy!!! Všetkým občanom odporúčame riadiť sa pokynmi Úradu verejného zdravotníctva. O ďalších prijatých opatreniach budete priebežne informovaní cestou obecného rozhlasu a webovej stránky obce Bučany.