17. marca 2020

ROZVOZ OBEDOV SENIOROM

Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Bučany, bude obec Bučany od pondelka 23.3.2020 poskytovať službu rozvozu obedov seniorom v krízovom režime. Obedy budú rozvážané v pracovných dňoch, v jednorázových obaloch a pozostávať budú z polievky a jedného hlavného jedla bez možnosti výberu za cenu v súlade s VZN č. 3/2019. Na odber stravy sa môžu prihlásiť aj doteraz nezazmluvnení poberatelia starobných dôchodkov, cena obeda bude pre nich 3,80€. Platba za obedy bude na základe mesačného vyúčtovania šekom, ktorý vystaví obec Bučany. Záujemci o obedy sa musia na odber prihlásiť na telefónnom čísle obecného úradu 033/7435528 do štvrtka 19.3.2020.