Bučany-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: Bučany

Vyriešený

Za nadjazdom nad žel. traťou, smerom k Dudváhu, sa nachádza odpad zo strechy. Hneď za tým je znečistený kanál, potopený stavebný odpad. Neviem, či to územie patrí našej alebo susednej obci

16. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Ďakujem za podnet. Preveril som lokalitu a nachádza sa v našom katastri. Odpad odstránime čo najskôr.
Kto? starosta
Kedy? apríl 2019

Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
27. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Preverením políciou a analýzou vzoriek bol zistený obsah azbestu, takže skládku môže odstrániť len špecializovaná firma. Preto som dňa 26.4.2019 zahájil verejné obstarávanie na likvidáciu skládky. Po jeho ukončení a vyhodnotení bude odpad zlikvidovaný.
Kto? Starosta
Kedy? Máj 2019

Ing. Rastislav Kurinec, starosta
03. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dňa 3.7.2019 bola nelegálna skládka nebezpečného odpadu - eternitu odstránená odbornou firmou. Nakoľko polícia páchateľa nenašla a prípad odložila, odpratanie skládky bolo na náklady obce.
Kto? Starosta obce

Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
07. júl 2019

Jana

Ďakujem. Na vlastné oči som videla, že odpad bol odprataný. Poďakovať by mal aj ten, čo to tam vyhodil, že ušetril na likvidácii nebezpečného odpadu špecializovanou firmou!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.