Bučany-Zeleň a životné prostredie-iné

Zodpovednosť za riešenie: Bučany

Vyriešený
meno
Viera 02. mája 2019

Dobrý deň. Chcem sa opýtať pána starostu, čo mal na myslil, ked písal vo svojom volebnom programe " starostlivosť o obecnú zeleň ". Mal ste na mysli stav v akom sa nachádza obecná zeleň momentálne ?? Zelná výsadba , ktorá lemuje väčšiu časť hlavnej ulice je v žalostnom stave!!. Vy to azda nevidíte ?? Každý deň chodíte okolo !!. V živote to nebolo v takom zanedbanom stave ako je to teraz. .Kvetiny a kríky nie je v tej zeline a tráve už ani vidieť. Tak isto nepokosené obecné priestranstvá, cinotírny. Je to vaša hamba a neschopnosť,že sa neviete o to postarať. Odporúčala by som Vám prestať vyfajčovať jednu od druhej pred Obecným úradom ( čo je mimochodom niečo otrasné ) Ale venujte sa práci. Zoberte kýbel a trhajte zelinu Vy, ked to nie ste schopný zabepzpečiť !!

02. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Vážená Viera X., práce na údržbe obecnej zelene prebiehajú v súlade s plánom, no pochopiteľne závisia od počasia, stavu techniky ako aj zabezpečovania iných úloh. Pracovníci obce pracujú podľa určených priorít, ktoré možno nie sú v súlade s prioritami Vašimi, ale určite sú v prospech obce a jej obyvateľov. K Vašej jednej fotografii z nepokoseného miesta môžem ja pridať mnoho fotografií z miest už pokosených. Predstava, že všetka tráva v obci zmizne v priebehu pár dní je z ríše sci-fi, nie z reálnych možností našich pracovníkov a prostriedkov na kosenie, ktoré majú k dispozícii. Samotní kosci však, keďže kosia už nejaký ten rok, nevnímajú situáciu inú ako obvykle, stav zelene je rovnaký ako po minulé roky. Napriek tomu Vám sľubujem, že v našom úsilí nepoľavíme a práce spojené s údržbou zelene sa pokúsime vykonávať tempom, ktoré uspokojí aj náročných občanov ako Vy. Týmto Vás zároveň pozývam na Obecný úrad, kde môžeme Vaše pripomienky k práci zamestnancov Obecného úradu prebrať osobne. Zároveň Vás chcem ešte upozorniť na to, že každý obyvateľ obce je na základe zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení, §3 odst.(3) povinný, citujem:

a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
Momentálne obec organizuje práve kosenie a údržbu zelene a je budem veľmi rád, keď Vy i ďalší občania Bučian dodržíte literu zákona a do týchto menších obecných služieb sa zapojíte. Ďakujem, s úctou
Kto? starosta
Kedy? máj 2019

Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
03. máj 2019

Viera

ďakujem za pozvanie na obecný úrad, ale ja nemám záujem o stretnutie s vami ani ako so starostom obce ani ako s človekom . Občanom ste dal možnosť vyjadrovať svoje podnety na verejnom mieste a ja som tuto možnosť využila, tak ako to využívajú aj ostatní občania.Okrem toho za stav zelene nie su zodpovední pracovnící obecného úradu ale VY . VY ste ten kto vedie obec a koordinuje prácu zamestnancov. Takže by ste sa mohol prestať už vyhovárať na všetkých ostatných.
03. máj 2019

Majo

Ahoj Kosenie do tohto raku prebiehalo asi tak , že cca. v priebehu dvoch týždňov sa kosilo v centre obce a na hlavnej ulici. Samozrejme aj cintoríny . V ostatných častiach obce kosenie nebolo také časté , niektoré pozemky neboli kosené vôbec ale hneď vedľajšie pozemky obec upravovala. Novo rozmiestnené veľké nádoby na plast a papier skoro rok čakali pri kultúrnom dome na rozmiestnenie . Napriek tomu sa za ne a vývoz odpadu platilo. Nesprávna separácija odpadu preto navyšovla cenu za jeho vyvážanie čo znovu platil občan. Stavebnú suť ktorá vznikla pri oprave ciest v obci v júni 2018 nechal vtedajší starosta vysipať pred novostavby domov s argumentom že bude použitá na výstavbu ciest , na ktoré však dodnes nieje platné stavebné povolenie. Preto novému vedeniu obce fandím , verím a rád pomôžem. Majo
04. máj 2019

bučančanka

To, že bývalý starosta, obyvateľom v strede obce na hlavnej ulici uskutočnil výsadbu zelene je istým privilégiom oproti nám, teda občanom bývajúcim na vedľajších bočných uličkách, ktorí si výsadbu porastov väčšinou urobili na vlastné náklady a väčšinou si aj udržiavanie robia pred svoji obydlím z vlastnej iniciatívy vo svojej réžii. Nechápem, prečo by obyvatelia v strede obce nemohli dovidieť aj za vráta svojho domu a urobiť údržbu zelene pred svojim pozemkom, hoc je aj obecný. Útočiť na starostu je prízemné, zveľadiť si okolie svojho bydliska pred vlastným domom, by malo byť samozrejmosťou a nie čakaním na zamestnancov OÚ.
06. máj 2019

Viera

Milá pani bučančanka, Nevedla som, že ak niekto vyjadrí svoj názor na aktuálne dianie v obci , že to je prízemné. To milá pani prízemené nie je. Je to dokonca úplne normálne a volá sa to, že demokracia. :) Súhlasím s Vami ale v tom, že občania by si svoje okolie upravovať mali hoc je to aj pozemok obecný. No nehnevajte sa , ale zelená výsadba , ktorá je pri dolnom mlyne bola v žalostonom stave a jedná sa o vstup do obce a denno denne na to pozerajú všetci tí, ktorí cestujú autobusom cez našu obec. A boli sme zvyknutí za bývalého pána starostu na trošku iný štandard, nakoľko za bývalého vedenia sa celá zelená výsadba pravidelne udržiavala, trhala burina, okopávala, v lete dokonca polievala. Terajší starosta nechal túto kvetinovú výsadbu zarásť burinou po kolená a jedné, čo už teraz mohol urobiť, je zobrať kosačku a pokosiť to. Tak to aj aktuálne vyzerá. Už keď mám byť úrimná , tak k tomu, aby som poukázala na tento stav ma dohnali práve cestujúci v autobuse, ktorých rozhovor som si vypočula pri nedávnej ceste autobusom. Aj cudzí ľudia poukazovalli na to, že takto zanedbané to ešte v Bučanoch nevideli. A na záver ešte by som chcela k tej zelenej výsadbe toľko. Nepredpokladám, že ste obyvateľom, ktorí žijú v strede obce závideli višňe, ktoré kedysi lemovali väčšiu časť hlavenj cesty. Višne, z ktorých opadávalli zhnité a uschnuté plody a ktoré robili všade naokolo len neporiadok. To vtedy bolo dobré.
Jednoznačne zelená výsadba obec skrášila a nemôže sa takým niečim pocvháliť každá obec. My takú máme , vďaka bývalému pánovi starostovi, ktorého týmto srdečne pozdravujem. :) Len bolo by fajn, keby sa terajší starosta, ktorý sa všade ohradzuje tým, ako on gazduje, o to aj náležite staral. Mňa osobne nový starosta zatiaľ nepresvedčil v ničom. A to je názor nie len môj, ale aj názor XY ľudí z našej obce. Len oni sa boja z nejakého dôvodu verejne vyjadriť svoj názor.
Pekný deň aj Vám.
06. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Pani Viera, hlavnú ulicu, o ktorú Vám vo Vašom podnete predovšetkým išlo, sme už pokosili. Pracovníci obce pokračujú v kosení na plochách priľahlých k vedľajším uliciam. Tento kolobeh bude fungovať až do jesene, pričom je možné, že občas výška trávy presiahne úroveň, ktorú považujete za správnu. Budeme sa snažiť kosiť tak, aby sa to nestalo. Ďakujem za podnet.
Kto? starosta
Kedy? 6.5.2019

Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce
06. máj 2019

bučančanka

Milá pani Viera, mojim vyjadrením nebola smerovaná kritika na bývalého starostu, že zabezpečil výsadbu zelene v strede obci, to určite nie, za to mu určite patrí vďaka. Prejavom vďaky by bolo možné udržiavanie si porastov obyvateľmi domov, pred ktorými táto výsadba bola zrealizovaná. My na vedľajších uličkách ako som už spomínala, sme poväčšine porasty vysadili sami a sami sa o ne aj staráme. Nemyslím si, že táto stránka slúži na to, aby tu ľudia kritizovali prácu samosprávy a vyjadrovali zaujatosť voči súčasnému vedeniu obce ako to robíte Vy. Táto stránka slúži na nahlasovanie podnetov. Každý si vytvára svoj vlastný obraz, svojim vlastným pohľadom a myslím že ak tu Vy očierňujete súčasného pána starostu, že ľudia si aj tak zachovajú svoj postoj. Ak Vás ničím súčasný starosta neoslovil a ako Vy hovoríte XY ľudí ničím neoslovil, asi sa potom pohybujete v inej komunite ľudí ako ja. Ak dovolíte to "nič" čo oslovilo mňa a XY ľudí, o ktorých viem zasa ja je nasledovné: predvolebný program a spôsob jeho kampane, komunikácia a vyjadrovanie pána starostu, otvorenie zberného dvora, ukladanie pokút za nedodržiavanie zákazu spaľovania, zvýšenie bezpečnosti prechodu pre chodcov pri škole a škôlke, Silvestrovská zábava, Veľkonočná diskotéka, zorganizovanie brigády za účelom očistenia obce a priľahlého chotára, zabezpečovanie priestorov pre posiľovňu, spolupráca so zložkami v obci, vytvorenie portálu odkaz pre starostu, zriadenie facebookovej stránky so všetkými aktuálnymi informáciami v obci a možno množtvo ďalších, ktoré som zabudla spomenúť Možno je to Vašich očiach nič, čo by Vás mohlo osloviť, som rada že v Bučanoch žijú aj tí, ktorých činnosť pána starostu oslovuje... A samozrejme, hodnodiť viac budeme môcť až keď mu skončí volebné obdobie. Ja mu prajem veľa úspechov vo svojom pôsobení, dúfam, že tá zapálená cigaretka mu neuberie na efektivite svojej práce. Kto chce hľadať chyby ako Vy milá pani Viera tak ten ich vždy nájde. Mali by sme byť radi, že sa v Bučanoch našiel niekto tak vzdelaný a zapálený pre Bučany ako je Ing. Kurinec. Myslím, že by sme ho mali podporovať a pomáhať mu, zvolila ho demokratická voľba a to treba rešpektovať.
11. máj 2019

Rastislav Kurinec

Zatiaľ takto.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania