Palárikova-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Zodpovednosť za riešenie: Čadca

Neriešený

Na ulici Palárikova sa často vyskytujú dopravné zápchy. Pri odbočovaní vľavo, z vedľajšej cesty na hlavnú v týchto prípadoch nie je výhľad na vozidlá prichádzajúce z prava a vznikajú tu nebezpečné situácie.
Problém by vyriešilo osadenie dopravného zrkadla.

21. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, cesta je v správe Žilinského samosprávneho kraja, odd. dopravy mesta Čadca Vašu požiadavku posúdi a žiadosť preberie so správcom cesty.

S pozdravom
Kto? vedenie mesta Čadca, Žilinský samosprávny kraj

Ing. Petra Ďuranová, kancelária primátora mesta
20. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

k danému podnetu by sme radi poskytli nasledovné informácie, na základe ktorých musíme v zmysle platnej legislatívy postupovať.
Nové dopravné zariadenia sa osádzajú v zmysle určenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom. SC ŽSK závod Kysuce, ako správca uvedenej cesty II/487, neeviduje žiadne určenie na osadenia nového dopravného zrkadla v súvislosti s touto cestou.
Požiadavky na osadenie nového dopravného značenia resp. zariadenia na území mesta/obce spravidla predkladajú mestské/obecné úrady, ktoré predtým posúdia vhodnosť ich umiestnenia pre svojich obyvateľov.

Žilinský samosprávny kraj
21. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
referátu dopravy posúdil Vašu žiadosť a neodporúča osadenie dopravného zrkadla v danej lokalite. Zápchy v našom meste sú žiaľ dennodennou súčasťou, situácia v meste je neúnosná a vo veľkej miere spôsobená výstavbou diaľnicou D3.
Kto? Oddelenie výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy: referát dopravy

Ing. Petra Ďuranová, kancelária primátora mesta
21. január 2020

Adam

Chcel by som vidieť aj nejaké oficiálne vyjadrenie od referátu dopravy, prečo neodporúčajú osadenie dopravného zrkadla. Výhľad z vedľajšej cesty vpravo je tu nedostatočný aj keď je cesta prázdna. Na ďalšej križovatke, smerom k nemocnici, pri Todaku zrkadlo osadené bolo, aj keď je tam oveľa lepší výhľad. Tu je hneď vedľa chodníka plot a stromy.
21. január 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.
04. september 2020

Adam

Opakovane vyzývam kompetentných na osadenie dopravného zrkadla, alebo vysvetlenie prečo ho odmietajú dať osadiť. Cez túto križovatku sa odbočuje vľavo v podstate naslepo.
07. september 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň, podnet opätovne preposielame samospráve.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.