Nepovolená skládka horľavého odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Červeník

Neriešený

Zaslal: Bučančan, 29. júla 2016 Odoslané z mobilnej aplikácie

Konáre, betón, stavebný odpad a tony dreva

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.