Kedy budú nové koše na nábreží Dunajca

Zodpovednosť za riešenie: Červený Kláštor

Vyriešený

Zaslal: Martin Burgr, 21. augusta 2015

Kedy budú nahradené staré, zdevastované drevené koše na nábreží Dunajca v obci Červený Kláštor za nové ?

Ktorá inštitúcia osadí smetné koše na tzv. „Pieninskej ceste“ po pravej strane Dunajca od obce Červený Kláštor do Lesnice, prípadne aj prenosné toalety a v akom časovom horizonte ? (V minulosti tam koše boli !)

26. august 2015

Odpoveď samosprávy

1. Nové koše na nábreží Dunajca sú už osadené. Realizácia prebehla v rámci projektu "Revitalizácia oddychovej a náučnej zóny nábrežia Dunajca v obci Červený Kláštor", ktorý bol podporený prostredníctvom Programu obnovy dediny. V rámci projektu došlo k obnove drevených prístreškov, osadeniu nových smetných košov, lavičiek a kvetináčov.

2. Správcom Pieninskej cesty z obce Červený Kláštor do Lesnice po pravom brehu Dunajca sú Št. lesy TANAPu. Požiadali sme preto o odpoveď p. Petra Gallika - vedúceho ochranného obvodu Št.Lesov TANAPu Č.Kláštor. Jeho odpoveď:
" Osadenie toaliet - S toaletami sme neuvažovali ani neuvažujeme.
Osadenie smetných košov – odkedy nie sú smetné koše je Pieninská cesta omnoho čistejšia, lebo sa pri nich kopilo množstvo odpadkov. Je to turistický chodník a slušný turista si odnesie čo prinesie."Ing. Štefan Džurný, starosta obce

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.