Parkovanie aut so značkou ŤZP

Zodpovednosť za riešenie: Červený Kláštor

Vyriešený
meno
PhDr. Pavol Svetoň 19. augusta 2017

Dnes 15.augusta 2017, počas našej návštevy Červeného Kláštora, sme s prekvapením zistili, že na parkovisku v obci, ktoré je umiestené smerom od Sp. Starej Vsi, nie je ani jedno vyznačené miesto pre autá ŤZP. Navyše obsluha parkoviska žiadala, aj napriek tomu, že sme mali preukaz ŤZP viditeľne uložený pod sklom auta, od vodiča parkovné ( hoci ŤZP majú vždy a všade voľný vstup. ) 2 eurá. Váš pracovník nám nedal parkovací lístok. Peniaze si strčil do vrecka. Prístavisko pltí, ktoré je pod kláštorom pod lipami, je v dezolátnom stave. Poliaci oproti sú o 100 rokov pred Vami. Poliaci masívne navštevujú kláštor na bicykloch, na úzkom priestore hrozí kolízia s chodcami. Chýbajú stojany na bicykle a presné pravidlá.
PhDr. Pavol Svetoň
Poprad

26. august 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň p. PhDr Svetoň,

Ospravedlňujem sa ,že oneskorene reagujem na podnet, ale odpovedal som na vaše mejly, takže len to v krátkosti zrekapitulujem ,resp. doplním .

1. Označenie parkovacích miest pre ŤZP: - momentálne sa určujú miesta na vyznačenie dopravnou značkou. V krátkom čase budú určené miesta vyznačené s súlade so zákonnou právnou úpravou.
2. Výber parkovného od ŤZP je na rozhodnutí prevádzkovateľa parkoviska, v tomto prípade je to na rozhodnutí nájomcu (nakoľko parkovisko obec prenajala FO oprávnenej na podnikanie), ktorý môže vyberať poplatok od ŤZP. Zákonná právna úprava mu to umožňuje. T.z., že nie je pravdou že ŤZP majú vždy a všade voľný vstup. Napriek tejto skutočnosti som nájomcu upozornil na doriešenie výberu parkovného vo vzťahu k ŤZP.
3. Vydanie parkovného lístka obsluhou - upozornil som nájomcu na zjednanie nápravy u konkrétneho jeho zamestnanca a požadoval od vás osobnú konfrontáciu s dotyčným zamestnancom, ktorú ste odmietli. Samozrejme máte právo obrátiť sa s týmto podnetom na Finančnú správu SR, či iné kontrolné orgány ktoré to majú v kompetencii.
4. Prístavisko pltí Pod Lipami - nie je to prístavisko (hlavný prístav je na začiatku obce), ale "medziprístavisko", ktoré sa používa len sporadicky a je na pobrežných pozemkoch SR v správe SVP, š.p.. T.j. ani stavba medziprístaviska ani pozemky pod ním nie sú v majetku obce. Panely sú obdobné ako na poľskej strane. Medziprístavisko je súčasťou celkovej koncepcie revitalizácie predpolia kláštora v nasledovných rokoch.
5. Stojany na bicykle sú umiestnené na I. nádvorí NKP Kláštora kartuziánov, je teda na zvážení v ktorej časti predpolia kláštora ešte prípadne ďalšie stojany umiestnime.
6. Presné pravidlá pre cyklistov a chodcov riešia osadené dopravné značky.Ing. Štefan Džurný
starosta obce
14. september 2017

Ing. Štefan Džurný

Značenie státi pre ZŤP zreailzované.
22. marec 2018

Martin

"...ŤZP majú vždy a všade voľný vstup..." a veľmi radi to zneužívajú...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania