Komenského-osvetlenie-nevhodné (silné a pod.)

Zodpovednosť za riešenie: Dolné Vestenice

Vyriešený
meno
Anton 04. januára 2021

Dobrý deň,

Mal by som len dotaz na základe čoho sa rozhoduje keď sa mení žiarovka vo verejnom osvetlení, pretože každá lampa ma po výmene inú farbu svetla a výkon. Vyzerá to ako v cirkuse. Bolo by dobre to zjednotiť nech sa za našu obec nemusíme hanbiť. Ak to pán co tie žiarovky mení náhodou nevie, tak najvhodnejšie pre takéto osvetlenie je aby teplota chromatickosti bola cca 2200kelvinov. Ďakujem

12. január 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, dovolím si reagovať na Váš podnet:
• Rekonštrukcia/modernizácia verejného osvetlenia v obci bola realizovaná v roku 2009 - projekt bol okrem iného financovaný z Nórskych fondov - zmluvný vzťah z uvedeného projektu doposiaľ trvá. Poznamenávam, že niektorí obyvatelia neustále pripomienkujú zlý sklon svietidiel v súvislosti s realizáciou uvedeného projektu.
• Zásoby náhradných žiaroviek sa minuli a pri následných nákupoch sa musia kupovať žiarovky, ktoré sú tvarovo vhodné do krytov osvetlenia a ktoré súčasne spĺňajú požiadavku primeranej nákladovosti /cena svietidla + náklady súvisiace so spotrebou elektrickej energie/, ako aj požiadavku primeranej resp. vyššej intenzity osvetlenia. Vývoj žiaroviek značne od roku 2009 pokročil a trh neponúka žiarovky, ktoré boli do svietidiel osadené v roku 2009. Obec žiarovky mení v prípade ich výpadku. Žiarovky kupuje vo väčších početnostiach, aby sa postupne zabezpečovala vyrovnanosť osvetlenia , pričom súčasne realizuje viacročný trend prechodu od žltého tónu osvetlenia k bielemu, jasnejšiemu a úspornejšiemu osvetleniu. Neviem, do akej miery ste odborník na svietidlá/žiarovky, môžem však jednoznačne uviesť, že náhradné žiarovky obec nekupuje náhodne, ale kúpe predchádza konzultácia s odborníkom a následná súčinnosť s ním je aj pri samotnom objednávaní žiaroviek.
• Z môjho pohľadu sa v súčasnosti javí ako optimálny stav osvetlenia - osvetlenie ulice Gumárenskej. Poznamenávam však, že daná ulica vrátane jej osvetlenia je vo vlastníctve a. s. Vegum. Bolo tiež zaujímavé, že po výmene žiaroviek na tejto ulici niektorí obyvatelia namietali intenzitu osvetlenia - podľa ich vyjadrenia im pouličné osvetlenie príliš svietilo do miestností.
• Uvediem tiež jednu podstatnú vec, ktorá je pre obec a obyvateľov v nej mimoriadne dôležitá. Obec Dolné Vestenice ani v tých najkritickejších obdobiach krátenia podielových daní nikdy nepristúpila k vedomému vypínaniu osvetlenia v obci - mnohé obce a mestá tento prístup realizovali a aj realizujú.
• Súčasne uvádzam, že napriek skutočnosti, že obec priebežne monitoruje stav osvetlenia - výpadok osvetlenia, nie vždy dokážeme registrovať výpadky žiaroviek vo všetkých častiach obce. V tomto smere sme povďační obyvateľom, ktorí nás o výpadku informujú. Mrzí ma však, že nedokážeme výmenu žiaroviek realizovať operatívne. Obec totiž nemá vlastnú plošinu, ktorú k výmene žiaroviek vo výškach potrebujeme. V tomto smere prosím obyvateľov o trpezlivosť.
• Vo väzbe na Váš názor záverom uvádzam, že zvýšenú intenzitu osvetlenia v tejto časti obce (ulica Komenského) obyvatelia vítajú, považujú to za dôležitú súčasť zvyšovanie komfortu bývania a bezpečnosti.

Ing. Kvetoslava Šimorová, starostka obce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania