Gumárenská-strom-neorezaný

Zodpovednosť za riešenie: Dolné Vestenice

Vyriešený
meno
Peter Racký 19. marca 2021

Dobrý deň, dnes ma oslovil p. (meno odstránené administrátorom portálu) s jeho neriešenou žiadosťou (zo dňa 22.1.2021) o odpílenie vrcholcov 1 - 2 stromov. Keďže sa blíži termín konca vegetačného obdobia (31.3.2021) a potom to už asi nebude možné zrealizovať, tak sa kráti čas na efektívne vybavenie žiadosti. Vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii údajne obec nejaví záujem pomôcť mu a vyhovieť a hľadá výhovorky. (meno odstránené administrátorom portálu) prejavil záujem toto odpílenie urobiť vo vlastnej réžii, s tým, že uprace miesto práce a vysadí ešte 2 nové stromčeky.
Moja otázka znie:
Kde je problém mu dovoliť spraviť to vo vlastnej réžii, keď už obec nechce/nevie pomôcť ?
Obec to nič nebude stáť a problém bude vyriešený.
Budem sa tešiť na vašu reakciu a dúfam, že sa rozhodnete svoj postoj zmeniť, k prospechu občana, keďže čas na realizáciu sa kráti.

06. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Vážený pisateľ,
priznám sa, že nie celkom rozumiem Vášmu podnetu.
Vo všeobecnosti uvádzam, že zo strany štátu sú na obce a mestá prenesené určité kompetencie v oblasti ochrany prírody, ku ktorým patrí aj ochrana drevín - obec vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín. Ochrana drevín je činnosť zameraná hlavne na udržanie ich ekologických funkcií v prírode a krajine a na predchádzanie ich neodbornému výrubu, ale aj poškodzovaniu drevín, ktoré môže zapríčiniť ich odumretie.
Súčasne uvádzam, že obyvateľ bol usmernený v oblasti uplatnenia svojej požiadavky. Zo strany obyvateľa bola vznesená požiadavka na odpílenie značnej časti /vrcholcov/ 2 drevín, ktoré sa nachádzajú v značnej vzdialenosti od jeho satelitu. V súčasnosti hovorí dokonca o odpílení 3-4 m z vrcholcov 2 drevín. Nejde teda o odpílenie niekoľkých konárikov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti jeho satelitu. Nie je preukázaná odborná príčinná súvislosť medzi jeho príjmom signálu a požadovanou výškou odpílenia 2 vrcholcov drevín. Vyvstáva tu tiež opodstatnená otázka, či jeho problém nemá iné možné technické riešenie. Alebo, dnes je jednoduchšie žiadať obec o odstránenie značnej časti z 2 drevín, a možno zajtra vznikne požiadavka na "odstránenie fabrického komína, alebo možno aj bytového domu, ktorý sa nachádza na druhej strane ulice" - lebo mám zlý signál?
Áno, obec sa požiadavkou zaoberala a opakovane sa ňou zaoberá, opakovane boli robené miestne obhliadky. V súčasnosti čakáme na odborníka, ktorý posúdi možný dopad odpílenia značnej časti z 2 drevín na ich ďalšiu životnosť. Taktiež čakáme na predloženie stanoviska odborníkov k nevyhnutnosti odpílenia 3-4 m z drevín, ktoré chceme, aby predložil žiadateľ - obyvateľ.
Taktiež poznamenávam, že každú žiadosť obec posudzuje individuálne. Podanie žiadosti ešte neznamená, že žiadosti bude vyhovené, nakoľko nie každá žiadosť je v súlade s verejným záujmom.
Vážený pisateľ, záverom si dovolím uviesť, že formulácia vo Vašom podnete - ...."tak sa kráti čas na efektívne vybavenie žiadosti" - z pohľadu závažnosti riešenia problému vyznieva ako prázdna fráza.

Ing. Kvetoslava Šimorová
starostka obce
08. apríl 2021

Peter Racký

Ďakujem za vašu reakciu,

To, že "nie celkom" rozumiete môjmu podnetu ma neprekvapuje.

To, že "Nie je preukázaná odborná príčinná súvislosť medzi jeho príjmom signálu a požadovanou výškou odpílenia 2 vrcholcov drevín." je "Váš názor" (túto frázu dôverne poznáte), ktorý by technik, ktorý to bol pozrieť pravdepodobne nezdieľal, keďže navrhol toto riešenie.

Pobavil ma Váš argumentačný faul Šikmá plocha(Argument Ad Absurdum): ... "a možno zajtra vznikne požiadavka na "odstránenie fabrického komína, alebo možno aj bytového domu, ktorý sa nachádza na druhej strane ulice"" ...

Fabrický komín nepatrí obci a bytový dom búrať je absurdné. Do poručujem Vám sa naučiť nepoužívať argumentačné fauly, úplne degradujú Vaše vyjadrenia a naznačujú, že sa snažíte niečo zakryť.

Prehodiť zas nejakú povinnosť na občana vnímam iba ako snahu o odsunutie riešenia podnetu ("Taktiež čakáme na predloženie stanoviska odborníkov k nevyhnutnosti odpílenia 3-4 m z drevín, ktoré chceme, aby predložil žiadateľ - obyvateľ").

Čo je ale najdôležitejšie, zas ste akosi zabudli odpovedať na otázku: "Kde je problém mu dovoliť spraviť to vo vlastnej réžii, keď už obec nechce/nevie pomôcť ?".

To ma ale neprekvapuje, som na takéto vaše vyjadrenia zvyknutý, nielen ja.

S pozdravom "pisateľ" :D (Pre budúcnosť Ing. Peter Racký)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania