Stavebné pozemky

Zodpovednosť za riešenie: Dolné Vestenice

Vyriešený

Zaslal: Lubica, 11. decembra 2016

bude obec poskytovat stavebne pozemky pre IBV?
dakujem

13. december 2016

Odpoveď samosprávy

Obec Dolné Vestenice nemá vlastné pozemky pre IBV, má však územným plánom zadefinované oblasti v obci, ktoré sú určené pre IBV.
V rámci podpory výstavby v obci práve IBV predstavuje hlavné smerovanie obce v ďalšom období. Predpokladám, že sa uvedenou problematikou začneme s plnou vážnosťou zaoberať budúci rok. Odporúčam Vám, aby ste sa v prípade záujmu o ďalšie rozdiskutovanie tejto záležitosti dostavili na obecný úrad.

Ing. Kvetoslava Šimorová, starostka obce
15. február 2017

Odpoveď samosprávy

Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 14. 02. 2017, sa okrem iného zaoberalo aj pozemkovými úpravami v obci. V záujme zastabilizovania obyvateľov obce má obec záujem o vytvorenie podmienok pre IBV v obci. V doposiaľ schválenom územnom pláne obce je pre IBV zadefinovaná aj oblasť medzi ulicou Záhradnou a areálom bývalého družstva - lokalita Závokolská /Vokolská/. Obecné zastupiteľstvo schválilo uskutočnenie pozemkových úprav v tejto časti obce.

Ing. Kvetoslava Šimorová, starostka obce

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.