Vývoz komunálneho odpadu + separovaného odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Dolné Vestenice

Vyriešený
meno
Lubica 26. decembra 2017

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ako je to s vývozom separovaného odpadu kedze dnes 26.12.2017 som bola svedkom ako smetiari odvážali naraz zmesový komunálny odpad a zároven aj papier. / načo separujeme ked to aj tak pri vývoze zmiešaju dokopy? /
ďakujem za info .

03. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vývoz zmesového komunálneho odpadu spoločnosť realizuje - až na výnimky, ako sú sviatky - v pondelok. Zvoz separovaných zložiek odpadu sa uskutočňuje podľa našej požiadavky a možností firmy, o termíne vývozu vzhľadom na vzájomnú komunikáciu s firmou kompetentní pracovníci obce vedia. Skúsenosti z predchádzajúceho roka vedú k tomu, že je nutné zvoz robiť zhruba v cykloch 1 - 2 týždne u zložiek papier a plasty. Vzhľadom na potrebu vyťaženie vozidla, firma, ktorá zabezpečuje zvoz vyseparovaných zložiek, obyčajne spája vývoz papiera a plastov často tým spôsobom, že najskôr plnia vozidlo jednou vyseparovanou zložkou a následne dopĺňajú ďalšou vyseparovanou zložkou, alebo to robia súbežne. Triedenie následne zabezpečujú vo vlastnej spoločnosti na triediacej linke.
Spájanie vývozu zmesového komunálneho odpadu s vyseparovanou zložkou vylučujem vzhľadom na dohovorený systém zvozu jednotlivých zložiek. Zvoz uskutočnený dňa 26.12.2017 som osobne na základe Vášho podnetu konzultovala s majiteľom firmy.
V tejto súvislosti si dovoľujem tiež uviesť, že obec začala so separáciou zložiek odpadu vo väčšej miere v roku 2017. Po obci boli rozmiestnené kontajnery, na nákup ktorých získala financie zhruba vo výške 28 tis. z Recyklačného fondu. Súčasne týmto obec dostala aj predpísané množstvá na jednotlivé separované zložky odpadu, ktoré musí napĺňať. Osobne musím konštatovať, že obec sa separácie odpadu zhostila pomerne dobre. Ide o to, aby sme systém v ďalšom období dokázali dolaďovať jednak v oblasti dopĺňania kontajnerov, a hlavne v oblasti dôkladnejšej separácie. Najväčší problém sa javí u zložky papier - kartóny, obyvatelia pchajú nezložené kartóny do kontajnerov a tie v kontajneroch zaberajú veľký priestor. Kartóny treba do kontajnerov vkladať rozložené a rozrezané, resp. roztrhané. V nezloženej forme je ich možné odovzdať priamo v odpadovom hospodárstve.
Záverom poznamenávam, že lepšou separáciou zložiek odpadu vytvárame podmienky na znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu, čím súčasne vytvárame podmienky na zníženie poplatkov za komunálny odpad. Všetkým tým, ktorí pochopili zmysel separácie, aj touto cestou veľmi pekne ďakujem.


Ing. Kvetoslava Šimorová, starostka obce
03. január 2018

Peter Racký

Vyčerpávajúca reakcia, ale mám z nej zmiešané pocity.

Na jednu stranu obsahuje doplňujúce informácie k separácii, čo vítam.

Na druhej strane ale reakciu obce "Spájanie vývozu zmesového komunálneho odpadu s vyseparovanou zložkou vylučujem vzhľadom na dohovorený systém zvozu jednotlivých zložiek." chápem tak, že Ľubicu šálil zrak a zle videla, keď tvrdí, že dávajú dohromady komunál a papier.

Ďalej je veta "Zvoz uskutočnený dňa 26.12.2017 som osobne na základe Vášho podnetu konzultovala s majiteľom firmy. ", a po nej skok na inú myšlienku. Takže neviem, čo povedal majiteľ firmy na názor Ľubice.

Tak ako tak separovať treba a čím viac ľudí to bude robiť, tým lepšie.
03. január 2018

Lubica

takže 26.12.2017 vam vylučili že by naraz brali komunalny odpad s papierom? pretože ked som to videla že to spravili pri jednych kontajneroch tak som predpokladala že tak urobia aj vedla a natočila som si to na mobilný telefon, takže ak vam tvrdia že to tak nebolo tak vam mozem zaslat videozaznam.
ďakujem !!!
03. január 2018

Lubica

takze aspon fotka z videa, podotýkam že je to v ten istý čas len ked išli vysypať papier tak cúvli s autom viac dozadu.
03. január 2018

Lubica

Takze tolko z mojej strany dúfam že sa to v budúcnosti nebude opakovať.
05. január 2018

Peter Racký

Lubica môžem Vás poprosiť mi napísať na FB, mal by som záujem o zmienené video ?
06. január 2018

Peter

Som tiež za separovanie odpadu , ale v súčastnej situácii - časovej , som bol rád že vyprázdnili kontajnery . Aká by bola vaša kritika keby že prídete pri kontajner a tam halda odpadu , neodvezeného . S tými kartónmi má p. starostka 100% pravdu , zo 5 kartónov neroztrhaných a je plný kontajner .
08. január 2018

Odpoveď samosprávy

V nadväznosti na moju predchádzajúcu reakciu, ktorá sa týkala systému zvozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadu s dôrazom na potrebu separácie jednotlivých zložiek odpadu uvádzam, že výnimočnosť zvozu odpadu dňa 26. 12. 2017 spočívala v tom, že napriek skutočnosti, že bol 2. sviatok vianočný a väčšina z nás si užívala vianočné obdobie so svojimi rodinami, spoločnosť, ktorá zabezpečuje zvoz odpadu bola ochotná urobiť zvoz aj v tento deň, pričom v ten istý deň došlo k zvozu nielen komunálneho odpadu, ale následne aj separovaných zložiek odpadu - plast, papier.
Za upozornenie ako aj spätnú reakciu v každom prípade ďakujem. V zmysle známeho - dôveruj, ale preveruj - je predmetom ďalších vzťahov s firmou realizujúcou zvozy zabezpečovať zdokonaľovanie systému vzájomného fungovania.


Ing. Kvetoslava Šimorová, starostka obce
03. apríl 2018

Peter Racký

Dnes sa mi dostala od občanov informácia, že pri vývoze komunálneho odpadu nehľadia pracovníci vôbec na to, že niekedy dôjde k rozsypanie malej časti odpadkov v okolí smetných košov. Keď bol na to pracovník upozornený, iba mávol rukou. Taktiež stále smetné nádoby nezabrzdujú.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania