Okružná-chodník-výtlk

Zodpovednosť za riešenie: Dolný Kubín

V riešení
meno
Viliam 11. septembra 2019

Chcem upozorniť na dlhodobý problém zničeného chodníka /cca 20 rokov/ na ulici Okružná. Chodia tadiaľ stary ludia amamičky s kočikmi a je to frekventovaná trasa.

20. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Viliam,

ďakujeme za Váš podnet. Povrchy chodníkov na sídlisku Bysterec boli v minulosti prevažne budované technológiou tvrdoliatych asfaltov, ktoré boli položené v hrúbke cca 3 – 5 cm na betónový podklad. Mesto Dolný Kubín postupne rekonštruuje tieto chodníky v celom meste, a to komplexnou výmenou pôvodného živičného povrchu za povrch asfaltobetónový. Čiastočné opravy týchto chodníkov sú vzhľadom na poškodenie už neefektívne, a preto pristupujeme k celoplošnej výmene povrchu. Takýmto spôsobom bol v tomto roku zrekonštruovaný povrch na ul. Bysterecká popred historickú zvonicu, komunikácia a priľahlé chodníky sa v súčasnosti rekonštruujú na ul. Športovcov, celoplošne sa vymenil v roku 2018 povrch na ul. Pelhřimovská a SNP popred školu Martina Kukučína. Pretože obdobné problémy na chodníkoch majú aj iné sídliska a mestské časti a finančné zdroje na opravu týchto chodníkov sú obmedzené, nie sme schopní Vám oznámiť termín celoplošnej opravy chodníka na ul. Okružná. Vašu požiadavku postupujeme na Výbor Veľký Bysterec, ktorý ju zahrnie do požiadaviek.

S pozdravom

Ing. Miroslav Kosmeľ
vedúci odboru dopravy, MH a CR

Vladimír Adamec, kancelária primátora mesta Dolný Kubín
25. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Viliam,

len na doplnenie: Výbor Veľký Bysterec navrhuje priority rekonštrukčných prác a investičných akcií za sídlisko Veľký Bysterec Mestu Dolný Kubín, ktoré zabezpečí finančné krytie týchto činností.
S pozdravom

Vladimír Adamec, kancelária primátora mesta Dolný Kubín
08. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vzhľadom k tomu, že rozpočet mesta na rok 2020 bol na decembrovom mestskom zastupiteľstve schválený, oprava poškodeného chodníka bude realizovaná v priebehu tohto roka.
S pozdravom

Vladimír Adamec, kancelária primátora mesta

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.