Nádražná-chodník-znečistený

Zodpovednosť za riešenie: Dubnica nad Váhom

V riešení
meno
Michal Mazánik 07. augusta 2019

Dobrý deň,

prosím o vyčistenie zámkovej dlažby, po obvode ostrovčeka oddeľujúceho Nádražnú ulicu a predstaničný priestor. Dlažba je už dlhú dobu zarastená trávou a machom. Vzhľadom na to, že sa jedná o jeden zo vstupov do mesta, mi uvedený stav príde dosť nereprezentatívny.

Vopred ďakujem za ochotu.

Michal Mazánik

07. august 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Železnice Slovenskej republiky
19. august 2019

Peter Hanžl

Super - že to niekto nahlásil ...
18. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetný pozemok je vo vlastníctve viacerých vlastníkov pozemkov, pričom len časť sa nachádza na pozemku reg. CKN parcela č. 4465/1 v správe ŽSR a väčšia časť sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve fyzických a právnických osôb (viď príloha).

ŽSR nie sú ani správcom pozemnej komunikácie na ul. Nádražná v Dubnici nad Váhom. Na základe uvedeného sa domnievame, že predmetný podnet by malo riešiť mesto Dubnica nad Váhom.

Prajem pekný deň!
18. február 2020

Michal Mazánik

Dobrý deň,

ďakujem za odpovede. Rád by som sa opýtal, aký bude ďalší postup pri riešení podnetu? Zabezpečí riešenie Mesto Dubnica nad Váhom? Chcem zdôrazniť, že riešenie podnetu nevyžaduje žiadne investície, pritom vyčistením chodníka by sa výrazne zvýšila estetická úroveň priestoru.

Ďakujem za reakciu.
19. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Zodpovedná osoba preverí Váš podnet a určí ďalší postup mesta.
Kto? Oddelenie všeobecnej vnútornej správy - správa majetku a pozemkov
Kedy? 2. štvrťrok

Ing. Milan Dohnanský
15. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že vyčistenie predmetného priestoru zabezpečia technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Ďakujeme za porozumenie.
Kto? Technické služby mesta
Kedy? Jar 2020

Ing. Dana Mutalová, referát správy majetku
15. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že mesto predmetný priestor vyčistilo na svoje náklady. Ďakujeme za Váš podnet i trpezlivosť. S úctou
Kto? Technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.
Kedy? Máj 2020

Ing. Dana Mutalová, referát správy majetku
16. máj 2020

Michal Mazánik

Ďakujem veľmi pekne za vybavenie podnetu. Myslím, že estetická kvalita priestoru sa výrazne zlepšila.
08. september 2020

Vladimír Ronec

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený Po štyroch mesiacoch priestor opäť zarastá a bez pravidelnej údržby to bude len horšie. Dávam preto do pozornosti nápad na zváženie. Myslím si, že daný chodník je po celom obvode využívaný veľmi okrajovo, jedinú výnimku tvorí priama spojnica od bránky na cintorín ku stanici. Prečo riešiť neustále estetické hľadisko chodníka zarasteného burinou, či neustále odburinenie? Čo tak, pri minimálnom využití chodníka, tento dať preč a priestor zatrávniť? Zámková dlažba by sa mala dať vybrať jednoducho 🙄🤔😉.
09. september 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnetu bol status opätovne zmenený na "v riešení" a bol preposlaný samospráve.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
14. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš záujem, Dovoľte nám informovať Vás, že podnet bol v prvom kole jeho doručenia mestu vyriešený, avšak situácia sa opakuje. Uvedený pozemok nie je v majetku mesta Dubnica nad Váhom, preto mesto nemôže riešiť investičný zámer na pozemkoch, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. V záujme občanov a návštevníkov mesto zabezpečilo časť údržby uvedeného priestoru, ktorú po opätovnom odsúhlasení zaradíme do plánu svojej činnosti aj v nasledujúcom roku 2021. Opakujeme však, že mesto sa nemôže pustiť do rekonštrukcie, resp. iných nákladných investičných zámerov na majetku, ktorého nie je vlastníkom. Ďakujeme za porozumenie. S úctou
Kto? Referát správy majetku
Kedy? Rok 2021

Ing. Dana Mutalová, referát správy majetku mesta

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania