Pod hájom-Zeleň a životné prostredie-iné

Zodpovednosť za riešenie: Dubnica nad Váhom

Vyriešený
meno
Admin i-dca.sk 03. septembra 2019

V uplynulých týždňoch opravovala spoločnosť DCa Therm rozvody kúrenia na sídlisku Pod hájom, medzi BD 953 a 955. Podľa všetkého už ukončili prácu, ale obyvatelia uvedených bytoviek nie sú spokojný s tým, ako vyzerá priestor výkopov po oboch stranách chodníka!!!
Vzniklo miesto ktoré len ťažko bude aj v minulosti pripomínať zelený trávnik pred rozkopávkou a takto „zdevastovanú“ verejnú zeleň v rozsahu niekoľkých desiatok metrov bude zrejme aj problém udržiavať.
Bolo naozaj nemožné po rozkopávke vyrovnať, vyhrabať kamene a kusy betónu, upraviť plochu tak aby v budúcnosti mohlo dôjsť už len k dosypaniu čistej hliny na jar v mieste depresie, ktorá ešte určite vznikne? Kontroluje MSÚ takúto činnosť?
Za nespokojných obyvateľov i-dca

04. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Zodpovedná osoba vykoná obhliadku a určí ďalší postup riešenia.
Kto? Životné prostredie - ochrana prírody a správy mestskej zelene
Kedy? 2 týždne

Ing. Milan Dohnanský, oddelenie všeobecnej vnútornej správy
04. september 2019

Peter Hanžl

Ano - Pod hájom 953 a 954 sa upravovali paneláky - rekonštrukcie rôzneho charakteru...dorábali sa balkóny...atď. Mechanizmami , ktorými sa vozil materiál, alebo sa zabezpečovalo prerábanie, poškodili zeleň v ich okolí... Dá to firma, ktorá tam usilovne prerábala - do poriadku?
05. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Zermegh, ešte raz Vám ďakujeme za Váš podnet. Samozrejme, v súlade so zmluvou bude okolie bytoviek uvedené do pôvodného stavu. Na uvedenú rozkopávku bolo vydané povolenie za účelom opravy poruchy rozvodu UK na sídlisku Pod hájom, súpisné číslo 953 pre správcu siete DCa Therm Dubnica nad Váhom. Povolenie a dočasné využívanie plôch zelene sa vydalo na dobu určitú s termínom dokončenia úprav a výsevu trávy do 30. 9. 2019. Termín konečnej úpravy sa určuje za predpokladu, že zemina výkopu klesne a musí dôjsť k doplneniu hliny a následnému dočisteniu a úprave terénu. Práce musia byť vykonávané podľa podmienok uvedených v povolení a podľa podmienok, ktoré sú určené v Zásadách dočasného využitia plôch zelene pri rozkopávkach na území mesta Dubnica nad Váhom. Uvedená rozkopávka bude skontrolovaná po konečnom termíne dokončenia úpravy terénu a výsevu trávy čo je po 30. 9. 2019 a následne na budúci rok na jar po zime. Ďakujeme obyvateľom mesta za porozumenie.
Kto? Referát životného prostredia
Kedy? september 2019

Daniela Gašparová
06. september 2019

Admin i-dca.sk

Dobrý deň p. Daniela Gašparová
Ďakujem za Váš príspevok, ako by to mal v praxi vyzerať postup úradníkov. Bol naozaj poučný a vyčerpávajúci. Ja, ako jeden zo štyroch ľudí, ktorí majú administrátorské práva na stránke a FB profile i-dca.sk pre obmedzenie 800 znakov na tejto platforme uvediem k tomu iba pár dlhoročných skúseností z minulosti, fakty a reálie:
Teraz, po tom ako sme na podnet obyvateľov o probléme informovali, sa veci pohli a miesto vyzerá ako má  Je mi zrejmé že ak by nikto na problém neupozornil, nič by sa nebolo zmenilo ako X krát v minulosti. Možno až podstatne neskôr, ako by sa sťažovala fy. čo kosí dané plochy, by to spravilo mesto na svoje náklady. Opäť môžeme prebrať príklady z minulosti ktoré potvrdzujú moje slová - ak treba debatovať okolo toho  Jedna vec je jasná, nabudúce to DCa Therm už spraví tak ako sa patrí. (možno ale ešte skúsia ostražitosť úradníka) Teraz to neurobili na prvý krát, lebo NEMUSELI – nikto a nikdy ich neskontroloval, teda neboli donútení to spraviť ako sa má.
admin i-dca.sk Juraj Zermegh
06. september 2019

Admin i-dca.sk

Zároveň prikladám pár obrázkov ako to teraz vyzerá, Možno Vám uľahčím prácu, nebudete tam musieť ísť.
Len ma jedno prekvapuje, už cca týždeň tam leží vedľa chodníka kus stromu (pôvodne bol cez chodník, len ho obyvatelia odtiahli na kraj, aby sa dalo prechádzať). Zrejme to nikto „nenahlásil a priznám sa, že som tak neurobil ani ja, mysliac si že to všimne a zariadi niekto kompetentný, kto pôjde pozerať na nahlásený podnet (pani poslankyňa si ho nevšimla ). Aj Vy to máte priamo vedľa baráku  A každý deň chodia okolo zamestnanci TSM, ale to už veci nefungujú ako fungovali – chýba spätná väzba.... aj obrázky spadnutého kusa stromu máte v prílohe.
10. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Zermegh, ešte raz Vám ďakujeme za Váš záujem o veci verejné. Konár bol z predmetnej lokality odstránený. K téme úpravy zelene - na uvedenie do pôvodného stavu mala spoločnosť čas do konca septembra. Po tomto termíne by v súlade so zmluvou bola vykonaná kontrola a v prípade potreby by bola spoločnosť vyzvaná na nápravu. K úprave by mesto určite nepristupovalo na vlastné náklady. Ak máte takého skúsenosti z minulosti, keď ste pracovali na technických službách mesta, ubezpečujeme Vás, že nové vedenie mesta sa riadi jasne definovanými zmluvnými vzťahmi. Ďakujeme za porozumenie. S úctou

Daniela Gašparová
10. september 2019

Juraj

P. Gašparová. Spoločnosť ktorá robila rozkopávku by sa už sama od seba nevrátila. Moje tvrdenie je podložené tým, že už do toho bordelu nasiali trávu, teda z ich strany považovali vec za skončenú. Rovnako sa moje pochybnosti zakladajú na skúsenostiach a bohužiaľ Vám nemôžem dať za pravdu ani v tomto prípade, že /cit/:

ubezpečujeme Vás, že nové vedenie mesta sa riadi jasne definovanými zmluvnými vzťahmi.

keď mám v pamäti čerstvý prípad (spadajúci do obdobia nového vedenia), týkajúci sa očistenia verejných priestranstiev v rámci zmluvy údržby verejnej zelene externou firmou, ktorá nenaplnila platnú zmluvu, dovolím si aj tvrdiť že jej činnosť nebola riadne skontrolovaná aj keď to zmluva predpisovala pred vykonaním úhrad. A j v tomto prípade došlo k náprave na náklady mesta.

Ak by ste si nepamätali (čo pochybujem), môžeme sa hlbšie zaoberať uvedenou skutočnosťou. Poprosím Vás v tom prípade o povolenie zverejniť našu emailovú komunikáciu...
11. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Zermegh, aplikácia "Odkaz pre starostu" slúži obyvateľom na nahlasovanie podnetov v meste, ktoré sú komunikované a riešené priamo so samosprávou, aby sa postupnými krokmi zlepšovala kvalita života v meste. Preto Vám ešte raz veľmi pekne ďakujeme za oba podnety, ktoré boli vyriešené a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. :)
Kto? Referát životného prostredia
Kedy? september 2019

Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania