Pod hájom-chodník-bariérový

Zodpovednosť za riešenie: Dubnica nad Váhom

Vyriešený
meno
Peter Hanžl 12. januára 2020

Keď sa povie A, malo by sa povedať aj B i C .... hm? Prechod pre chodcov vedúci k bariérovému zostupu... nedomyslené... za bývalého vedenia mesta....

13. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme Vám za Váš podnet a záujem. Touto problematikou sa vedenie mesta aktívne zaoberá. Zmapovaním situácie ešte v roku 2019 sa dospelo k záveru, že na území mesta je viacero chodníkov, ktoré na seba nenadväzujú, sú napojené na priechody, ktoré sa nachádzajú v nebezpečnej zóne, prípadne sú slepo ukončené. V tomto roku preto mesto Dubnica nad Váhom plánuje pristúpiť k postupnej náprave tejto situácie, ktorej súčasťou bude v prípade rekonštrukcií či budovania chodníkov aj debarierizácia tých chodníkov, ktoré boli v minulosti vybudované bez zreteľa na hendikepovaných ľudí či obyvateľov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Všetky kroky budeme podnikať postupne, s prihliadnutím na bezpečnostné priority a tiež na rozpočtové možnosti mesta. Obyvateľom preto ďakujeme za porozumenie. S úctou
Kto? Referát správy majetku
Kedy? Rok 2020

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta
11. september 2020

Tomáš Mojto

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania