Pod hájom-kôš-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Dubnica nad Váhom

Vyriešený
meno
Veronika 22. januára 2020

Kedy mesto osadí takéto nádoby na elektro odpad? V každom meste, ktorému nieje ľahostajné životné prostredie, takéto nádoby sú, no v Dubnici ľudia malý elektroodpad ,alebo prázdne tonery hádžu do komunálneho odpadu.

23. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Zodpovedná osoba preverí Váš podnet a určí ďalší postup mesta.
Kto? Životné prostredie - ochrana prírody a správy mestskej zelene
Kedy? 2 týždne

Ing. Milan Dohnanský
27. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ešte raz ďakujeme za Váš podnet. Mesto Dubnica nad Váhom malo už v minulosti záujem o osadenie predmetných kontajnerov, avšak spoločnosť, ktorá má jediná patentované uvedené zberné nádoby, ich osádza prioritne len v krajských mestách. Mesto však so spoločnosťou komunikuje aj naďalej o možnosti umiestnenia nádob na elektroodpad aj v Dubnici nad Váhom, nakoľko má záujem ponúknuť túto možnosť svojim obyvateľom. O výsledkoch rokovaní budeme verejnosť informovať.
V súčasnosti môžu obyvatelia mesta elektroodpad doniesť na zberný dvor. Samospráva bude rovnako ako minulé roky, tak aj v roku 2020 organizovať na jar a jeseň zber elektroodpadu. O spôsobe a čase zberu budeme obyvateľov mesta informovať. Ďakujeme za porozumenie. S úctou
Kto? Referát životného prostredia
Kedy? Rok 2020

Mgr. Janka Beniaková, referát životného prostredia
28. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, dovoľte nám informovať Vás, že predmetné smetné nádoby sa už nachádzajú na technických službách mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., a po vybavení všetkých potrebných procesov budú rozmiestnené po meste Dubnica nad Váhom.
Ďakujeme za porozumenie
Kto? Technické služby mesta
Kedy? Marec 2020

Janka Beniaková, referát životného prostredia
30. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
mesto v polovici marca osadilo červeno-biele kontajnery na malý elektroodpad, batérie a akumulátory v deviatich lokalitách. Nachádzajú sa na parkovisku priamo pod kaštieľom, na kontajnerových stojiskách pri Doors Pube a pri Základnej škole s materskou školou C I 32, na Bratislavskej ulici vedľa bytového domu č. 437, na kontajnerovom stojisku C II vedľa bytového domu č. 99, pri zastávke mestskej hromadnej dopravy na Ulici hasičskej 4227, pri parkovisku a stojisku kontajnera na sklo Pod hájom 964, na Ulici k Váhu za predajňou záhradkárskeho centra či pri cintoríne na Prejtskej ulici.
S úctou
Kto? Životné prostredie - ochrana prírody a správy mestskej zelene
Kedy? 30.3.2020

Ing. Milan Dohnanský
01. apríl 2020

Veronika

Super 👌👍

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania