Pod hájom-trávnatá plocha-vyjazdené koľaje

Zodpovednosť za riešenie: Dubnica nad Váhom

Vyriešený
meno
Peter Hanžl 17. februára 2020

Pod hájom "na kopci" pri škole ... chýbajúci obrubník - alebo tyč, ktorá by bránila jazdiť po chodníkoch? Vyriešte to odborne ... Ďakujem :)

19. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Zodpovedná osoba preverí Váš podnet a určí ďalší postup mesta.
Kto? Mestská polícia
Kedy? 2 týždne

Ing. Milan Dohnanský
04. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme ešte raz za Váš podnet. Dovoľte nám informovať Vás, že mesto Dubnica nad Váhom, ako sme už informovali, si v roku 2019 podrobne zmapovalo situáciu na jednotlivých sídliskách, pokiaľ ide o infraštruktúru pre peších. Na základe znalosti o ich stave mesto zhotovilo plán opráv chodníkov a komunikácií v Dubnici nad Váhom, a to v závislosti od rozsahu poškodenia chodníka a tiež jeho frekventovanosti z hľadiska využívania. Keďže chodníky i mnohé komunikácie nie sú v Dubnici v dobrom stave, mesto na tento účel v rozpočte na rok 2020 vyčlenilo až 900-tisíc eur, aby sa poopravovalo všetko, čo treba. Konkrétny harmonogram opráv mesto verejnosti včas predstaví. Špecifickú pozornosť chce vedenie mesta venovať situácii pred školami a škôlkami, kde bude priľahlé komunikácie upravovať tak, aby boli bezpečné pre deti navštevujúce danú školu a tiež z hľadiska frekvencie motorových vozidiel, a to najmä v ranných hodinách.
Kým sa pristúpi k samotným úpravám, radi by sme obyvateľov mesta informovali, že jazda po verejnej zeleni, ako aj jazda motorovými vozidlami po chodníkoch je zakázaná, je to priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V prípade, že budú občania svedkami protiprávneho konania, je potrebné, aby takéto konanie telefonicky oznámili bezodkladne na mestskú políciu. Mechanická zábrana by v tomto prípade skomplikovala vykonávanie napr. zimnej údržby či pohodlný prechod rodín s kočíkmi.
Ako sme však uviedlu v úvode, tento priestor čaká úprava vzhľadom na to, že sa nachádza v bezprostrednej blízkosti základnej školy. Ďakujeme za porozumenie. S úctou
Kto? Referát dopravy
Kedy? Rok 2020

Miroslav Faltejsek, referát dopravy
31. január 2021

Peter Hanžl

Pod hájom-trávnatá plocha-vyjazdené koľaje

13. august 2022

Vladimír Ronec

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený Komplexná rekonštrukcia priestoru.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania