M.R.Štefánika-potrebná údržba okolia Važskeho kanála

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení

Dobrý deň už prešiel ďalší rok a mreže važskeho kanála by mohli vodohospodári aj vyčistiť a potok pokosit ďakujem.

08. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Dovoľte nám informovať Vás, že kompetenčne tento podnet spadá pod Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu, so sídlom 020 71 Nimnica, na ktorý ho aj ďalej odstupujeme. Zároveň informujeme, že minulý rok vzhľadom na stav koryta zorganizoval MsÚ brigádu svojich zamestnancov z oddelenia výstavby a životného prostredia, ktorí daný úsek vyčistili a vykosili, pretože kompetentný subjekt v tejto veci nekonal. Ďakujeme za porozumenie. S úctou
Kto? Referát životného prostredia
Kedy? Jún 2020

Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta
08. jún 2020

Jana

Dobrý deň my bývame v meste a platíme dane a mame sa každý rok 30rokov dívať na takíto potok. Nech to už aj mesto rieši ked kompetentný na to kašlú ich to nezaujíma. Áno mesto to minulý rok vykosilo a tento rok co zas to bude čakať sa na zázrak. Keby prišla veľká voda tak nás vytopi. Keď sa dáju riešiť iné veci nech mesto sa konečne aj tohto chytí a s vodohospodármi to vyrieši.
09. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu, so sídlom 020 71 Nimnica
09. jún 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali subjektu, ktorý označila samospráva ako zodpovedný.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
10. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem,

koryto Dubnického potoka v lokalite po zhybku je počas letných mesiacov pravidelne kosené. Vzhľadom na rozľahlosť nami spravovaného územia a množstvo tokov (55 tisíc km vodných tokov) v správcovstve kosenie vykonávame min. 1x za rok. Prietočnosť koryta v tomto úseku je z vodohospodárskeho podhľadu dostatočná, avšak prečistenie zhybky popod hydroenergetický kanál a nátokový objekt, ktorý je technicky náročný vzhľadom na veľký objem materiálu a stiesnené pomery zaradíme do plánu opráv a údržby.

Ako správca jednotlivých vodných tokov pretekajúcich obcami nami spravovaného územia evidujeme žiadostí na vykonanie periodickej údržby na vodných tokoch a v závislosti na strojno-kapacitných a finančných možnostiach finančne poddimenzovaného podniku, zabezpečujeme údržbové práce na jednotlivých vodných tokoch podľa priorít a aktuálnej potreby.

S pozdravom
Ing. Marián Bocák
Hovorca
Úsek generálneho riaditeľa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Podnikové riaditeľstvo
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica
10. jún 2020

Jana

Dobrý deň za 30rokov tie mreže neboli poriadne vyčistené, inde sa robia na Slovensku protipovodňové opatrenia a naposledy to čistili ešte väzni za komunizmu celý potok a zrazu sa nedá to je zaujímavé, stále sa to rok čo rok že nie je čas ani nemá kto to už poznáme stále to isté pišete dookola ale práca žiadna čo treba urobiť. Šak vám je dobre keď pri tom potoku nebývate ale nás to trápi keby prišla nejaká povodeň tak je už neskoro niečo riešiť nás vytopi vy môžte v kľude spávať mi nie.
10. jún 2020

Jana

Voda keď príde veľký dážď tak to nestíhajú mreže brať ma tiecť?
19. jún 2020

Peter Hanžl

Vážená pani Jana, skúste osloviť reláciu "Občan za dverami" RTVS

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.