Nám. Matice slovenskej-nadbytočný stĺp verejného osvetlenia

Zodpovednosť za riešenie: Dubnica nad Váhom

V riešení

Dobrý deň,

prosím o odstránenie nefunkčného a roky nevyužívaného stožiara verejného osvetlenia v parku v starej časti Námestia Matice Slovenskej. Zabudnutý stĺp zbytočne zhoršuje kvalitu verejného priestoru.

Ďakujem za ochotu pri riešení podnetu.

10. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Zodpovedná osoba preverí Váš podnet a určí ďalší postup mesta.
Kto? Oddelenie všeobecnej vnútornej správy - správa majetku a pozemkov
Kedy? 1 mesiac

Ing. Milan Dohnanský
12. október 2020

Vladimír Ronec

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený
14. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš záujem. Dovoľte nám informovať Vás, že svietidlo bolo zo stĺpa pri úprave územia odstránené, ale cez slučku stožiara naďalej vedie podzemné vedenie elektrickej energie pre nasledujúce verejné osvetlenie. Ak by mesto stožiar odstránilo, muselo by sa v uvedenom mieste zrealizovať naspojkovanie, čo následne vedie často k poruchovosti. Zároveň je dôležité podotknúť, že mesto v tomto čase pracuje na príprave komplexného projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste, v rámci ktorého sa vyriešia aj všetky takéto prípady, prehodnotí sa aj pokrytie lokalít verejným osvetlením a jeho efektivita. Momentálne mesto preto nebude individuálne odstraňovať tento stĺp verejného osvetlenia. Ďakujeme veľmi pekne za porozumenie. S úctou
Kto? Referát správy majetku

Ing. Dana Mutalová, referát správy majetku mesta
22. október 2020

Michal Mazánik

Dobrý deň, rozumiem dôvodom, pre ktoré bol podnet označený ako uzavretý. Rád by som však navrhol po oboznámení sa so situáciou samospráve alternatívne riešenie. Bolo by možné situáciu vyriešiť tak, že by sa stožiar "odpílil" cca 1 meter nad zemou? Teoreticky by potom nemusel byť potrebný zásah do elektroinštalácie a zároveň by sa zvýšila estetická hodnota priestoru. Ďakujem za ochotu.
25. október 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve so žiadosťou o reakciu.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
27. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš návrh, mesto prekonzultuje možnosť jeho realizácie s prevádzkovateľom osvetlenia. S úctou
Kto? Referát správy majetku
Kedy? November 2020

Ing. Dana Mutalová, referát správy majetku mesta

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania