Železničiarska-Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: Handlová

Vyriešený

Podľa poriadku železničnej stanice je v priestoroch stanice zakázané sa bicyklovať, kolobežkovať, atď. S tým sa stotožňujem a plne to rešpektujem. Nie je však zakázané sedieť na bicykli s nohou na zemi (takže som sa nepohyboval) na ľudoprázdnej stanici. Nato však výpravkyňa začala nepríjemným tónom hovoriť, že ide volať mestskú políciu a nech okamžite zleziem. Aké je stanovisko mestskej polície? Ďakujem.

17. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet.

Železnice Slovenskej republiky majú platné „Pravidlá správania sa v priestoroch železničnej stanice a na priľahlých verejnosti prístupných miestach súvisiacich s poskytovaním služieb železníc v Železničnej stanici,“ ktorými sú povinní sa riadiť všetci, ktorí sa nachádzajú v tomto priestore.

Na výkon kontroly sú v zmysle vyššie uvedeného určení zamestnanci ŽSR. V prípade, že nie ste spokojný s poskytovanými službami ŽSR, je potrebné sa obrátiť na najbližšieho prednostu ŽSR, v tomto prípade sa jedná o prednostu v Prievidzi.
ŽST Prievidza, ul. T. Vansovej 9, Prievidza
Kontakt Tel.: 046 229 8440,
E-mail: ZST.Prievidza@zsr.sk

V tejto veci Mestská polícia nemá kompetencie na kontrolu interných predpisov jednotlivých spoločností.

Tím oddelenia komunikácie a marketingu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.