Neporiadok pri kontajneroch

Zodpovednosť za riešenie: Handlová

Vyriešený

Zaslal: Ján, 12. decembra 2016

Neporiadok pri odpadových kontajneroch

12. december 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za zaslanie podnetu. Kontajner bol vymenený v 49. týždni t.r.

Ing. Blažej Litva, konateľ Hater-Handlová s.r.o.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.