Jamy a vytlky ul.marka čulena 5

Zodpovednosť za riešenie: Handlová

Vyriešený
meno
stefan stevisan@azet.sk 11. júla 2017

dobry den chce sa opytat ci sa bude aj cesta nejak opravovat na ul.marka čulena ..je to same vytlky ...a jamy ...este aj dnes boli odstranovat poruchu vodary ,, a uz miestny si stoho robili decke pieskovisko...

26. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Prajem dobrý deň,
koncom minulého roka handlovskí poslanci odsúhlasili zámer na celkovú opravu mestských komunikácií a po úspešnom verejnom obstarávaní sa v súčasnosti realizujú opravy miestnych komunikácií za takmer 1,4 mil. €. Celkovo sa bude v Handlovej opravovať 19 ciest v dĺžke takmer 6 km (plocha približne 31 tis. m2) a chodníky v dĺžke 1,1 km (plocha približne 1,8 tis. m2) asfaltovou zmesou, zámková dlažba bude položená na chodníkoch v celkovej dĺžke viac ako 420 m (plocha približne 1 tis. m2).

Opravy komunikácií by mali byť dokončené tento rok a v Handlovej sa budú vykonávať opravy aj v mestských častiach Morovno a Nová Lehota. Zoznam ulíc a lokalít: Ul. Kpt. Nálepku, Ul. Odbojárov, Ul. Hlboká, Ul. Savina, Ul., Športová, Ul. Márie Krššákovej, Ul. Márie Vladovej, Ul. Mládežnícka a Ul. Sadová, Ul. Kunešovská cesta, Ul. Pionierov, Ul. Jilemnického, Ul. Gagarina, Ul. Kremnická, Ul. 1 mája – chodník, Ul. Hurbanova – chodník, Ul. Mostná – chodník, asfaltovanie, Ul. Ligetská, Nová Lehota – od hlavnej cesty pri kultúrnom dome a miestna komunikácia v mestskej časti Morovno.
Prioritu opráv dostali tie komunikácie, ktoré boli v zlom technickom stave a zároveň po nich jazdí mestská hromadná doprava, a kde žije najviac obyvateľov. Možnosť pripomienkovať či dopĺňať zoznam opravovaných lokalít mali aj mestskí poslanci.

Samospráva mesta teda v tomto roku investuje prioritne do väčších opráv miestnych komunikácií.

Opravy výtlkov, tak ako mesto informovalo, sa robia priebežne. Priority opráv sú tie isté, ako pri celkových opravách komunikácií a mesto prihliadalo aj na požiadavky obyvateľov, ktorí sa zapojili do jarného výtlkozberu počas marca t.r. V tohtoročnom rozpočte samospráva Handlovej vyčlenila na letnú údržbu mestských komunikácií vrátane opravy výtlkov z vlastného rozpočtu 30 tis. Eur. Mesto Handlová má vo svojej správe takmer 45 km ciest. V lokalite Ul.M. Čulena mesto nebude v tomto roku robiť všetky opravy výtlkov, opravené budú len tie najrozsiahlejšie. Opravy výtlkov sa budú vykonávať do vyčerpania plánovaného rozpočtu, v závislosti od klimatických podmienok a podľa vyššie uvedených priorít.
S pozdravom

Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania