Okolie ZS Školská

Zodpovednosť za riešenie: Handlová

Vyriešený

Zaslal: Stanislav, 12. februára 2018

Dobrý deň, chcem nahlásiť podnet na vznik čiernej skládky, ktoré vytvárajú neprispôsobili občania tohto mesta v okolí základnej školy Školská ( medzi oplotením a koľajnicami ). Nachádzajú sa tam PET fľaše, do ktorých si vyrábajú omamné látky a fľaše z alkoholických nápojov, preto sa pýtam kto nesie zodpovednosť za udržiavanie danej lokality a ako mesto bude postupovať ďalej pri odstránení

20. február 2018

Odpoveď samosprávy

Prajem dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Obhliadku vykonalo vedenie školy, mesto odstránilo neporiadok prostredníctvom aktivačných pracovníkov minulý štvrtok. Spolu bolo vyzbieraných 420 litrov odpadu.

Bohužiaľ, ak "tvorcu/ov" takejto čiernej skládky neodhalia príslušníci MsP ihneď, ich kompetencie sú značne obmedzené. V rámci ich zákonných možností môžu udeliť pokuty, avšak v prípade, že sú nevymožiteľné, je takýto inštitút nevykonateľný.
Žiadame Handlovčanov, aby boli všímaví, kontaktovali stálu hliadku MsP Handlová 0905 499 384 v prípade, že sú svedkami znečisťovania verejných priestranstiev.
(Priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. d) z.č. 372/1990 Zb. priestupkoch sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo. Za tento priestupok je možné uložiť blokovú pokutu vo výške 33 eur.)
Čo s týka Vašej otázky, kto je za to zodpovedný. Čierna skládka vznikla v intraviláne mesta a odstraňovanie čiernych skládok je na pleciach samosprávy, i keď pozemok mestu nepatrí.
Ďakujeme.
S pozdravom

Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania