Nádoby na zber elektro odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Handlová

Uzavretý

Kedy mesto osadí takéto nádoby na elektro odpad? V každom meste, ktorému nieje ľahostajné životné prostredie, takéto nádoby sú, no v Handlovej ľudia malý elektroodpad alebo prázdne tonery hádžu do komunálneho odpadu.

17. júl 2018

Judit Gavlíková

To je chyba, väčší elektroodpad môžete zaniesť na vrátnicu firmy Hater, batérie do Eltope.
17. júl 2018

Marek

Uff, ešteže takto v minulosti nerozmýšľali, ináč by v Handlovej neboli nádoby na papier a kov, veď na všetko sú zberné dvory. Ľudia nebudú utekať do Hateru, aby tam zaniesli pokazenú malú atramentovú tlačiareň, pokazenú myš alebo klávesnicu, no hodia to do takéhoto kontajnera, napr cestou na nákup do Billy alebo Jednoty, ale keď nieje po ruke, tak to skončí v komunálnom odpade. Keď chceme aby ľudia triedili odpad, treba im na to spraviť podmienky, keďže povedomie o separovanom a zvlášť elektronickom odpade je u ľudí nízke.
17. júl 2018

Judit Gavlíková

Pán Marek, ako chybu som myslela to hádzanie el.odpadu do kontajnerov. Kto zodpovedne dbá o životné prostredie môže separovať už aj teraz. Samozrejme, že som za špeciálne kontajnery, ale kým nie sú, dá sa nájsť aj iné riešenie.
26. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
určite mestu Handlová nie je ľahostajné nakladanie s akýmto druhom odpadu. Preto zberný dvor ponúka jeho bezplatné prevzatie už niekoľko rokov na Ul. Potočná. Handlovčania môžu bezplatne doniesť na zberný dvor spoločnosti HATER-HANDLÓVÁ spol s.r.o.na Ul. Potočná separačné suroviny (plasty, sklo, kov.obaly, papier a lepenku, VKM), elektroodpad (čiernu a bielu elektroniku) , nebezpečný odpad (farby,žiarivky, autobatérie, tuškové batérie, pesticídy...), oleje (motorové oleje).

V súčasnoti mesto Handlová zvolilo ako prioritu investíciu do projektu Kompostáreň Handlová, a s tým súvisiace zavedenie triedenia biologicky roložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), ktorý je v súčasnoti vo fáze implementácie.
Schéma pomoci:OP Kvalita životného prostredia, celkové náklady:905 969,32 €, NFP (95%): 860 670,85 €, Vlastné zdroje mesta(5%): 45 298,47 €, Harmonogram: 07/2017 – 10/2018
Časti projektu:
Stavebná časť – predmetom stavby je vybudovanie kompostovacej plochy o rozmeroch 40x25 m, umiestnenej v areáli spol. HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. Po náročných obstarávaniach a procesoch kontrol mesto podpísalo Zmluvu o dielo so spoločnosťou Construction s.r.o. Zmluvný termín na ukončenie stavby je 15.08.2018. Súčasťou je aj činnosť stavebného dozoru.

Tovarová časť – táto je rozdelená na 6 častí, ktoré plne zastrešia zber, zvoz a spracovanie BRKO odpady v meste. Pri jednotlivých častiach je uvedený dodávateľ a popis jednotlivej časti:
1. časť – KATIS s.r.o., hnedé zberné nádoby o objeme 240 l, v počte 2000 ks (dodané)
2. časť – BLUETECH s.r.o., zberové vozidlo s rotačným lisovaním (termín dodania 10/2018)
3. časť – BEL ENERGY, s.r.o., traktor s príslušenstvom - štiepkovač, miešací voz a prekopávač
(traktor je dodaný, príslušenstvo bude dodané 07/2018)
4. časť – KATIS s.r.o., teleskopický nakladač (termín dodania 07/2018)
5. časť – BLUETECH s.r.o., hákový nosič (termín dodania 09-10/2018)
6. časť – RAL, s.r.o., naťahovacie kontajnery 30m3 (dodané)

Ďakujeme všetkým Handlovčanom, že triedia takýto druh odpadu a zároveň patrí poďakovanie obchodným prevádzkam, ktorých súčasťou sa stali zberné nádoby napríklad na často používané druhy menších batérií.
S pozdravom

Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie MsÚ
31. júl 2018

Erik Krasna Handlová

Ja to rozoberem plast do žltého kov... Atď...alebo na niečo použiť...Ale v Handlovej je obľúbené kde na pivo cigaretku a ohovárať ...ešte že máte tak dobre vedenie na čele primátor toľko veľa pre vás spravil ale to nie je samozrejmosť vďačnosť treba mat.ja som v UK 5r.tu za všetko platiť treba tam máte pod nosom kultúru krásne námestie a kopec druhých veci aj prácu kto chce
17. október 2019

Marek

Kedze je v Handlovej nove vedenie mesta, ktore sa zacalo venovat aj starym podnetom, nechce nad takymito odpadovymi nadobami aspon pouvazovat?
18. október 2019

Odkazprestarostu.sk Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň p. Marek,

Váš podnet sme opätovne zaslali samospráve na vyjadrenie sa.

S pozdravom

Tím odkazprestarostu.sk
14. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Váš podnet sme prekonzultovali s konateľom spoločnosti Hater sro, ktorý už komunikuje s dodávateľmi takýchto nádob a tiež so spoločnosťou, ktorá elektro-odpad zbiera a ďalej recykluje. Nakoľko už jedna takáto nádoba je veľmi drahá (1000€/ks) a nakupovať jednu pre mesto je jednoducho málo.

Systém zberu elektro odpadu v mestách prostredníctvom takýchto kontajnerov zabezpečuje spoločnosť, ktorá je zároveň aj OZV pre elektro. Spoločnosť ponúka systém zberu resp. pravidelné vyprázdňovanie kontajnerov, servis a zabezpečí nakladanie s elektro odpadom až ku spracovateľovi. Vzhľadom k tomu, že u súčasnosti majú rozpracovaných niekoľko projektov nezamýšľajú, zatiaľ pôsobiť v našej doline. A však naša iniciatíva sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom pretože sme im ponúkli spoluprácu súvisiacu s nakladaním s odpadom načo máme samozrejme rozhodnutie. Ponuku ocenili a dohodli sme sa na ďalšej komunikácii a prípadných riešeniach v budúcom roku.

Tím oddelenia komunikácie a marketingu a konateľ spoločnosti Hater sro
Mestský úrad Handlová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania