Morovnianska cesta-Verejný poriadok-iné

Zodpovednosť za riešenie: Handlová

Vyriešený
meno
Jakub 16. júla 2020

Na uvedenom sídlisku ako aj v celom meste je problém s voľným pohybom psov (hlavne malé plemená ktoré si behajú kde len chcú a majiteľovi to je úplne jedno a neberie ohľad na majiteľa psa ktorého má na vôdzke ) mestská polícia s tým nič nespraví nakoľko voľný pohyb psov je povolený. Bolo by možné túto situáciu riešiť z dôvodu bezpečnosti psov, majiteľov psov, detí keďže aj malé plemená psa môže ublížiť. Hlavne nie každému je príjemné aby cudzí pes síce malý behal okolo neho oňuchával ho a taktiež bez dovolania išiel k jeho psovi. Po výzve majiteľa aby si psa odvolal príde odpoveď prinajlepšom on nič neurobí. V tom horšom prípade osobne sa stalo budete počuť veľa nadávok na vašu osobu. Ak je to možné pomôžte s problémom ktorý sa týka celej Handlovej .

16. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Ďakujeme za zaslanie podnetu. Podnet evidujeme a budeme sa ním zaoberať.

tím oddelenia komunikácie a marketingu
23. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, v danej veci sme kontaktovali MsP, ktorej stanovisko Vám tlmočíme:
Vodenie psa na voľno podlieha zákonu č. 282/2002 § 4 Vodenie psa :
(1)
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
(2)
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
(3)
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
(4)
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
(5)
Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

V súčasnej dobe mesto Handlová nemá schválené VZN o vodení psa. Príslušníci MsP Handlová v súčinnosti s kompetentnými oddeleniami MsÚ už v tejto dobe pripravujú návrh takéhoto VZN, ktorý bude následne predložený na prerokovanie príslušným komisiám pri mestskom zastupiteľstve a predložený na schválenie poslaneckému zboru mesta. Schválenie nového VZN o vodení psa je možné predpokladať, v súvislosti so schvaľovacím procesom, ku konca tohto, resp. začiatkom budúceho roka.

tím oddelenia komunikácie a marketingu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania