Morovnianska cesta-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: Handlová

Vyriešený
meno
Tatiana 31. júla 2020

Cesta ku garážam na MC, kde sa otáčajú autobusy je v dezolátnom stave. Po lejakoch je to stále horšie a horšie. Všetka sut a kamene sú na ceste. Človek sa už nemôže ani do svojej garáže dostať bez toho aby chytil spodok auta alebo nárazník. Treba s tým čím skôr niečo robiť.

31. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za zaslanie podnetu. Budeme sa ním zaoberať v spolupráci s príslušným oddelením MsÚ.
Kto? oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a životného prostredia

Tím oddelenia komunikácie a marketingu
04. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Po obhliadke predmetnej komunikácie konštatujeme, že sa jedná o účelovú - prístupovú komunikáciu k hromadným garážam, ktorá bola vytvorená počas výstavby jednotlivých garáží bez technickej dokumentácie a ktorá slúžila ako stavenisková, t. j. len pre tento jeden účel. Prístupové a účelové komunikácie, slúžiace úzkej skupine obyvateľstva (prístup k hromadným formám garážovania, k záhradám či chatkám v záhradkárskych osadách, a pod.) nie sú zaradené do pasportu miestnych komunikácii a mesto na nich nevykonáva údržbu ani správu.

Za technický stav, údržbu a zjazdnosť účelových komunikácií sú zodpovední užívatelia tejto komunikácie, resp. vlastníci garáži ako aj vlastníci priľahlých pozemkov pod garážami či chatkami v záhradkárskych osadách.
Z dôvodu aktuálneho stavu rozpočtu mesta nie je v súčasnosti možné vyhovieť Vašej požiadavke o úpravu predmetnej účelovej komunikácie. Prioritnými komunikáciami, zaradenými v každoročnom pláne opráv, sú komunikácie evidované v pasporte mestských komunikácií a najmä komunikácie s vysokou intenzitou dynamickej dopravy.
Kto? Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a ŽP

Oddelenie komunikácie a marketingu a oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a ŽP
04. august 2020

Tatiana

Krasny alibisticky prístup nášho mesta. Majitelia garáži niesu zároveň aj majiteľmi prístupovej cesty k nim. A aj napriek tomu si majú dať spraviť cestu na vlastne náklady? Keby nepchate peniaze tam kam nemáte a na veci, ktoré netreba tak by sa našli peniaze v tom vašom rozpočte aj na toto. Ale čo iné sa dalo čakať, však. Mesto nikdy nič nespraví pre ľudí pokial s toho nič nemôže mat.
11. august 2020

Milam

Radosť čítať odpovede.V 4 vetách sme sa dozvedeli že: mali sme tu staveniskovú komunikaciu, ktorá slúžila len pre tento účel,že slúži len úzkej skupine obyvateľstva, že nie je nikde zaradená, za jej stav, údržbu a zjazdnosť sú zodpovední užívatelia a vlastníci garáži, že mesto nevyhovuje požiadavke na opravu, lebo nie sú eurá a že prioritou sú kom. s vysokou dynamikou dopravy. Teraz tu máme neexistujúcu komunikáciu, úzku skupinku vlastníkov, ktorí si za vlastné postavili garáže na mestskom pozemku, platia dane mestu a navyše sú zodpovední za jej údržbu a zjazdnosť. Geniálne. Mesto nevie zabezpečiť parkovacie miesta a preto by malo poďakovať garažnikom, že nezaberaju voľné plochy. Odporúčanie úzkej skupine, zakúpte si drony a vozidlá premiestňovať letecky, lebo komunikácia už dávno neexistuje. A je vymaĺovane,problém odfajknutý, VYRIEŠENÝ. Môžeme si ho založiť do vitríny a tešiť sa, že nabudúce sa v Odkaze pre starostu posunieme na pódiove umiestnenie. Super. Ale iba z pohľadu mesta. Z pohľadu obyvateľov tu nebolo vyriešené absolutne nič. Vaša intenzívna dynamika generovania náhodných, vzajomne si odporujúcich slov a pojmov je uražkou obyvateľov mesta. Touto odpoveďou chcete presvedčiť úzke skupiny, aby si jednoučelové komunikácie opravovali na vlastné náklady na mestskom pozemku? Na záver poprosím o zverejnenie plánu opráv komunikácií na r.2020. Ďakujem
24. august 2020

Milam

Ani 2 týždne vám nestačili na to, aby ste sa vyjadrili k téme. Zverejnenie plánu opráv je práca na niekoľko minút a klikov myšou. Otázka je, či plán existuje a tiež by ma zaujímalo, kedy bol schválený. Na ilustráciu dávam do pozornosti skupinku majiteľov garáži na Mierovom námestí. Krásna asfaltka vybudovaná asi mestom. Tiež bola asi najskôr staveniskova a nebola zaradená do pasportu komunikácií. Ten istý problém, dvojaké riešenie. Alebo si to financovali garážnici? Aj toto svedčí o tom, že problém vyriešený ani náhodou nebol. V tejto súvislosti si nikto z kompetentných nevšimol, že už viac ako 2 týždne je znečistená komunikácia nánosom blata a kameňov na Mierovom námestí práve z tej staveniskovej komunikácie. V spodnej časti pri škole je upchatá kanalizácia minimálne na dvoch miestach. Len na okraj - základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov a tiež, že zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev- hovorí zákon o obecnom zriadení. Ale to asi viete.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania