Naposledy zodpovedané

Verejne osvetlenie pri bille cez deň

- Námestie baníkov


07. júla 2018

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Zelen

- 29.augusta


28. júla 2017

Zodpovednosť: Handlová

Vyriešený
 

Výtlky na cestách

- Údernicka


06. júla 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Handlová

V riešení
 

Žltá čiara

- Železničiarska


10. júla 2018

Zodpovednosť: Handlová

Vyriešený
 

Opäť o strom menej

- SNP


26. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Handlová

Vyriešený
 

Smetisko na pstruharoch

- Pstruhárska


29. júna 2018

Zodpovednosť: Handlová

V riešení
 

Strom zasahujúci do smetných košov

- Údernicka


26. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Handlová

Vyriešený
 

Bordel pri smetnom kosi

- Údernicka


28. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Handlová

Vyriešený
 

Vedenie mesta a slavnosti

- Námestie baníkov


25. augusta 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Handlová

Vyriešený
 

Zničená cesta

- Kremnická


17. novembra 2015

Zodpovednosť: Handlová

Vyriešený
 

Odvoz konárov

- Parková


21. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Handlová

V riešení
 

Chýbajúce zábradlie -nebezpečenstvo pádu

- Kunešovská


25. mája 2018

Zodpovednosť: Handlová

Vyriešený
 

Mesto propagujúce politické strany

- Švermova


26. júna 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: Handlová

Vyriešený
 

Prosim opravte tento vytlk.

- Partizánska


27. júna 2018

Zodpovednosť: Handlová

Vyriešený
 

Preplnený kontajner

- Mostná


07. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Handlová

Vyriešený