Riešenie budúcnosti skládky - stretnutie primátora s PP

Zodpovednosť za riešenie: Hlohovec

Vyriešený
meno
Odkazprestarostu.sk 23. mája 2013

Mestské zastupiteľstvo 25. apríla prijalo uznesenie, v ktorom o. i. odporučilo primátorovi P. Dvoranovi rokovať s prevádzkovateľom skládky Vlčie hory za účelom objasnenia zámeru a dosiahnutia jeho zmeny (bez nových skládok nebezpečného odpadu v navrhovanom rozsahu a bez rozšírenia kapacít komunálneho odpadu nad rámec pôvodne schválenej kapacity). ako aj o zmenách podmienok nájomnej zmluvy zo dňa 7. 9. 2006.
Toto uznesenie má termín plnenia jún 2013. Chcem sa preto opýtať, či sa už toto stretnutie uskutočnilo, kto sa ho zúčastnil a s akým výsledkom?

27. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, podľa informácie pána primátora k dnešnému dňu k danej problematike v zmysle uznesenia MsZ nerokoval. Rokovanie je zvolané na piatok, 31. 5. 2013.


Ing. Eva Lukáčová, prednostka MsÚ
04. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, rokovanie pána primátora so zástupcami spoločnosti Plastic people, s. r. o. sa uskutočnilo dňa 31. 5. 2013 v zmysle uznesenia MsZ č. 20, bod 8a/ zo dňa 25. 4. 2013. Zúčastnili sa ho okrem primátora mesta a zástupcov uvedenej spoločnosti odborní zamestnanci Mesta -MsÚ a zástupca ObÚ ŽP, pracovisko Hlohovec.
Počas rokovania sa spoločnosť zamerala na objasnenie zámeru, najmä vzhľadom na projektovú dokumentáciu, a bolo prezentované stanovisko mesta.
Na záver rokovania spoločnosť prevádzkujúca skládku Vlčie hory vyjadrila záujem pokračovať v rokovaní v mesiaci jún 2013.

Ing. Eva Lukáčová, prednostka MsÚ
19. január 2017

PP

Aké je riešenie budúcnosti skládok, môže to primátor upresniť pre každú skládku a ostatne časti prevádzky areálu Vlčie hory.
22. január 2017

Odkazprestarostu.sk

požiadal som o vyjadrenie MÚ Hlohovec, hneď ako zašlú odpoveď zverejním ju.

Tomáš Polák
administrátor

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.