Nábrežie Rimavy-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Hnúšťa

Vyriešený

pravidelne odtiaľ chodia naši spoluobčania vyberať veci ktoré tam sú a to či sa im nepáči len tak zahodia vedľa tej búdky

06. august 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Hnúšťa dňa 23. 5. 2019 písomne oslovila spoločnosť HUMANA People to People Slovakia o.z. Bratislava s návrhom na úpravu zmluvy medzi mestom a spoločnosťou na základe ktorej je v meste zabezpečený zber a zvoz šatstva, obuvi a textilného odpadu. Aj z dôvodu Vami uvádzaných problémov na zberných miestach mesto spoločnosti navrhlo zberné kontajnery stiahnuť z verejne prístupných priestranstiev a pre potreby obyvateľov ponechať 3 nádoby vo dvore mestskej polície, kde bude zabezpečený monitoring a eliminovaný vstup nežiaducich osôb. Spoločnosť predbežne návrh akceptovala na základe čoho mesto vypracovalo a zmluvnej strane zaslalo písomný dodatok k pôvodnej zmluve. Spoločnosťou HUMANA k dnešnému dňu podpísaný dodatok doručený nebol. Po jeho doručení Mestu Hnúšťa spoločnosť pristúpi k vyššie uvedenej zmene zberných miest.
15. október 2019

Odpoveď samosprávy

11. 10. 2019 spoločnosť HUMANA People to People Slovakia o.z. Bratislava pristúpila k návrhu na zmenu zberných miest. Zberné nádoby boli z verejne prístupných lokalít stiahnuté a pre potreby obyvateľov boli 3 zberné nádoby umiestnené vo dvore mestskej polície na adrese Francisciho č. 74/2, ktoré môžu obyvatelia aj naďalej využívať.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania