28. júla 2020

Urbárska spoločnosť

Urbárska spoločnosť obce Hontianske Nemce pozemkové spoločenstvo oznamuje vlastníkom pivničných zariadení na viniciach Pod Vrškom, že vodovod zatiaľ ostáva vo vlastníctve urbárskej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaplatiť nájom za používanie vody za roky 2019 a 2020 vo výške 15,00 € za jeden rok. Poplatok je potrebné zaplatiť v termíne do 15. septembra 2020 u p.Šprinku, A.Homolovej a M.Petróciovej. V prípade, že poplatok do tohto termínu nebude uhradený, bude voda dňa 15.septembra 2020 odstavená.