03. augusta 2020

Zberný dvor

Vážení spoluobčania. Obec Hontianske Nemce oznamuje, že od 4.8. (utorok) bude Zberný dvor prechádzať rozsiahlou rekonštukciou na ktorú bude obec čerpať Eurofondy. Z tohto dôvodu žiadame všetkých obyvateľov, aby do Zberného dvora nenosili žiadne komodity a tak prispeli k úspešnému a rýchlemu ukončeniu stavebných prác.