Hviezdoslavov-preverenie schválenia vybudovanej cesty

Zodpovednosť za riešenie: Hviezdoslavov

Vyriešený
meno
Štefan Šoltész 19. mája 2021

Dobrý deň p.Lackovič,

Vie obec preveriť či je novobudovaná cesta v časti Záhrady navrhnutá a schválená, nakoľko za našimi plotmi je ešte stále orná pôda vo vlastníctve Slovenskej republiky na LV 347 parcela č. 380/12. Nakoľko stavebník nahrnul k plotu ornicu aj s kameňmi pod budúcu cestu. Nepočítal som s takouto cestou pri mojom plote a preto nie je na takéto zaťaženie dimenzovaný.

19. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Podnet sme bezodkladne preposlali na prešetrenie Stavebnému úradu Hviezdoslavov.
Kedy? máj 2021

OcÚ Hviezdoslavov
20. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Na parc. č. 380/12 bolo vydané obcou Hviezdoslavov Dodatočné stavebné povolenie č. 144/2007/PPC-04/OcÚ zo dňa 23.06.2008. Na LV č. 347 je komunikácia vedená ako orná pôda z dôvodu, že dodnes ju stavebník neskolaudoval.
Kto? Stavebný úrad Hviezdoslavov

Stavebný úrad Hviezdoslavov

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania