Ulica Slavkovská smer k záhradkám, riešenie problémov s výtlkmi

Zodpovednosť za riešenie: Kežmarok

Uzavretý
meno
Jozef 09. augusta 2018

Problém spočíva vo výtlkoch na ulici Slavkovskej smerom k záhradkám, kde vedie cyklistický chodník. Pracovníci z technických služieb každoročne zasypávajú tieto výtlky, ktoré narobia vozidlá zo záhradiek. Tento problém vyriešia na max. 2 týždne a znova sú výtlky ako obvykle. Autá už máme v dezolátnom stave. Táto cesta patrí pod Tatraponk s.r.o., lenže mesto Kežmarok nezabezpečilo priamu cestu k záhradkám po mestskom pozemku (vyšrafované červené pole mestského pozemku), ale jazdia po cudzom. Chcem dať do povedomia, že cyklistický chodník vedie aj cez pozemok Tatraponk s.r.o. a vyhotovenie asfaltovej vozovky mestu povolili. Týmto žiadame, aby sa vec riešila. Sme občania mesta Kežmarok a platíme dane ako každý iný občan tohto mesta.

17. august 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Záhradkárske lokality vznikli vyčlenením poľnohospodárskej pôdy , ktorá sa nedala intenzívne poľnohospodársky využívať . Spevnené prístupové komunikácie k záhradkárskym osadám nie sú plánované, na prístup im tak ako k poľnohospodárskej pôde slúžia poľné cesty a lebo nespevnené cesty. Tieto poľné cesty , či nespevnené prístupové cesty sú udržiavané spôsobom ako bolo aj spomínané, zásypom výtlkov inertným materiálom. Mesto Kežmarok nemôže investovať do cudzieho majetku, nakoľko pozemok ,po ktorom je teraz nespevnený prístup k záhradkám je vo vlastníctve súkromnej firmy.
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov rieši oddelenie majetkové a správy majetku , takže ohľadne možného majetkoprávneho vysporiadania je potrebné sa informovať na majetkovoprávnom oddelení..
Kelbelová


Ing. Zuzana Šlosárová, komunikačný manažér mesta Kežmarok
18. august 2018

Jozef

Dobrý deň,
Prístup k záhradkárskej osade ako ste napísali, je po cudzom majetku súkromnej firmy. Zaujímalo by ma či mesto Kežmarok môže robiť tieto zásypy výtlkov na cudzom majetku, keďže terénne úpravy podliehajú povoleniu stavebného úradu podľa ust. § 71 a § 72 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Pozemky s číslami parciel 1728/1, 1727, 1726, 1724/3, 1724/2, 1724/1, 1723, ktoré sú priľahlé k záhradkárskej osade patria mestu Kežmarok. Ak by mesto vyčlenila časť na nespevnenú cestu k záhradkárskej osade na týchto pozemkov, tým by sa výrazne vyriešil problém s výtlkami.
27. august 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

zásyp výtlkov nemá charakter terénnych úprav podliehajúcich povoleniu stavebného úradu v zmysle stavebného zákona . Úprava existujúceho stavu so súhlasom vlastníka pozemku je z právneho hľadiska možná, realizácia novej konštrukcie cesty je však zložitejšia. Už v predchádzajúcej reakcii na podnet som uviedla, že mesto nemá v pláne budovať k záhradkárskym osadám prístupové komunikácie konštrukčne zhodné s miestnym komunikáciami, nakoľko ide o účelové komunikácie, ktoré sú spravidla vedené po pôvodnom teréne, čiastočne upravené a spravidla nespevnené. Pozemky, ktoré ste uviedli sú skutočne vo vlastníctve mesta a do budúcnosti tam zrejme aj bude umiestnená cesta, v súčasnom období však nie je definitívne uzavretý zámer budúceho využitia týchto pozemkov, od ktorého výsledku závisí aj trasovanie prípadnej cesty, ktorá by následne mohla vyriešiť aj prístup k záhradkárskej osade. Prosíme preto o trpezlivosť.


Ing. Eva Kelbelová, MsÚ Kežmarok

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.