Znečistený chodník na Garbiarskej ul.

Zodpovednosť za riešenie: Kežmarok

V riešení
meno
Gabriela 04. februára 2019

Chodník je zaliaty vodou, prosím vás, ako máme prechádzať do obchodu? Autá jazdia ako blázni... Či čakáte, až tu niekoho auto zrazí? Alebo ako to mienite riešiť? Je to každoročný rovnaký problém. Či si niekto myslel, že, keď sa z priľahlého svahu skope zemina, že je to vyriešené? Príďte sa pozrieť, keď je situácia aktuálna, nie o mesiac, keď voda vsiakne do zeme, a prosím vás, riešte tento dlhoročný problém. Ďakujem, Gemzová.

07. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Požiadali sme o vyjadrenie príslušné oddelenie. Odpoveď uverejníme v čo najkratšom čase. S pozdravom Vaverčáková

Vaverčáková, odd. KPaRR
08. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň ,
Vzhľadom na problematický sklon okolitého terénu a výšku vstupu do susednej nehnuteľnosti, boli v minulosti urobené viaceré opatrenia spočívajúce v odvedení povrchových vôd pozdĺžnym rigolom s drenážou. Toto opatrenie sa osvedčilo ako účinné v lete. Žiaľ v zime , keď rigol namrzne už nemá schopnosť odvádzať vodu. Terénne pomery v okolí chodníka a vstup na susediacu nehnuteľnosť neposkytujú veľa možností na jednoznačné riešenie. Pokúsime sa vyriešiť tento pretrvávajúci problém celkovou prestavbou chodníka s úpravou pozdĺžneho sklonu, v závislosti od finančných možností, pokiaľ sa podarí ešte v priebehu tohto roka. Do doby prestavby chodníka budú Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok zabezpečovať v zimných mesiacoch častejšie čistenie chodníka od snehu a ľadu.


Ing. Eva Kelbelová, vedúca oddelenia územného plánovania ,životného prostredia a stavebného poriadku

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania