Pod lesom - znečistená cyklotrasa

Zodpovednosť za riešenie: Kežmarok

Vyriešený
meno
Fero 22. augusta 2019

Dobrý deň, chcem sa opýtať na cyklochodník, lokalita pri Hájovni, kto má na starosti údržbu? Už celé leto je na chodníku blato, ktoré je po daždi také šmykľavé, že čakám, kedy tam niekto na bicykli spadne a zraní sa. To je taký problém chodník vyčistiť a urobiť odrážku, aby blato nestekalo na cyklochodník? Hlavne, že sa chválime, akú máme cyklotrasu, ale ako vyzerá, tak to už nikoho nezaujíma. Ďakujem za odpoveď. Fero

10. september 2019

Fero

Cyklochodník, dnes ráno,10.9.2019 ( po úprave?), neviem, komu treba poďakovať, za tú geniálnu prácu. Je to ešte horšie, ako to bolo naposledy, keď som Vám podnet nahlásil. Takto sa u nás pracuje. Je to rovnaká práca, ako na konci chodníka,Garbiarskej ulici. Blíži sa zima, tak budeme prechádzať po frekventovanej ceste, kým sa niečo strašné nestane. To je taký problém, popri cyklochodníku, urobiť odrážku, aby tam voda nestekala? Ďakujem, Fero
20. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za váš podnet. Poslali sme ho príslušnému oddeleniu aby sa k danému podnetu vyjadrilo v čo najkratšom čase.
Pekný deň
05. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň ,
Správu a údržbu chodníkov, miestnych a účelových komunikácií a teda aj cyklochodníkov zabezpečujú Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok. Podnet sme im odstúpili za účelom uskutočnenia opatrení na predchádzanie takýmto znečisteniam.

S pozdravom
Ing. Eva Kelbelová
Vedúca oddelenia územného plánovania ,životného prostredia a stavebného poriadku
11. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dňa 6. 11. 2019 preverili zamestnanci VPS stav chodníka až po Zlatnu:
- Pri kompostárni bolo zistené znečistenie vozidlami, ktoré vychádzajú na komunikáciu z kompostárne, prevádzkovateľ bol upozornený na zabezpečenie očisty cyklochodníka,
- Pred Hájovňou – to je to kritické miesto, je kríženie chodníka s poľnou cestou po ktorej sa pohybuje dobytok pri jeho migrácií na pasienky nad chodníkom, z uvedeného dôvodu odchádza k znečisteniu tohto miesta a to opakovane hlavne po dažďoch, miesto je priebežne čistené, a chovateľ bude upozornený, aby zabezpečil očistu po prechode dobytka, zároveň bude požiadaná súčinnosť Mestskej polície.
- Pri Zlatnej je tiež kríženie chodníka a lesných ciest po ktorých sa zváža drevo po ťažbe, napriek tomu, že správca komunikácie VPS vytvoril v priľahlej komunikácií rigol, ktorý bol vytvorený betónovými ingotmi, naďalej dochádza pri zvýšenej dažďovej aktivite k nánosu časti zeminy a drobných kamienkov až na cyklochodník, uvedený úsek je priebežne čistený ale nie každý deň.
- Riaditeľ VPS osobne prekontroloval celý úsek cyklochodníka od Zlatnej až po vyústenie dňa 06.11.2019 v čase od 13:30 do 14:00, na celom úseku bol chodník zjazdný a nevykazoval život ohrozujúci stav. O uvedenom predkladáme fotodokumentáciu.

Opatrenia:
• V čase po výdatnejších dažďoch budú uvedené kritické miesta monitorované zamestnancami zodpovednými za danú činnosť, hlavne po víkendoch a pri potrebe zásahu bude bezprostredne po negatívnom zistení realizovaná náprava.

Ďakujeme za upozornenie.

S pozdravom


Ing. Miroslav Škvarek, MPH
riaditeľ
Kto? Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok

VPS KK
11. november 2019

Odpoveď samosprávy

Predkladáme fotodokumentáciu:

VPS KK

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.