ZŠ s MŠ Nižná brána - stornovanie obedov

Zodpovednosť za riešenie: Kežmarok

Uzavretý
meno
Peter 03. septembra 2019

Dobrý deň. Na ZŠ Nižná brána od nového školského roka platia nové pravidlá ohľadom stravovania v materskej škole a školskej jedálni. Najviac ma znepokojuje storno obeda v prípade neprítomnosti dieťaťa. Storno je možné urobiť len deň vopred a to len do 10:00. Myslím si, že mi dá mnoho rodičov za pravdu, že v prípade detí je takéto včasné storno takmer nemožné, a to nehovoriac o detičkách v materskej škole. Ak ide o školáka, má rodič na výber, či ho za týchto podmienok prihlási do jedálne, avšak u detí, ktoré chodia do škôlky, nie je na výber, keďže potrebujú celodenné stravovanie. Mnohí rodiča vedia z vlastnej skúsenosti, že dieťa ide večer do postele zdravé, ráno však vstane s teplotou alebo inou chorobou. Ja sa pýtam, ako mám stornovať obed? Mám si ho vyzdvihnúť po doobednom čakaní u lekára?

03. september 2019

Peter

pokračovanie : Alebo mám prísť pre obed? ako? s chorým dieťaťom? prečo ked si nevyzdvihnem obed zaplatim okrem mesačnej platby ešte 1,2€ navyše?. To šo si vymyslela vláda SR je jedna vec - že obedy zadarmo niesu zadarmo , ale prečo tie nové pravidlá. Doplatili sme na systém my rodičia !!!
19. september 2019

Odpoveď samosprávy

Základná škola s materskou školou Nižná brána 8 Kežmarok

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Nižná brána 8 Kežmarok pristúpila na začiatku školského roka 2019/2020 ku novým pravidlám a jedným z nich je spomínané odhlasovanie stravy. Obed sa musí odhlasovať deň vopred . Má to blízky súvis so zákonom o štátnej dotácii 544/2010 a zákonitým zvýšeným nárastom stravníkov. Navýšenie počtu stravníkov má za následok o hodinu skoršiu prípravu na varenie obedov a tým aj normovanie obedov musí byť zrealizované deň vopred. Inak by nebolo možné uvariť obedy do 11:00 hod. kedy začína ich výdaj. Situácia je pre nás o to náročnejšia, že varíme obedy pre našu MŠ a expedujeme obedy aj do ZŠ Grundschule Kežmarok. Takáto prax po prijatí zákona je bežná aj v iných školských jedálňach. Tento úkon je súčasťou prevádzkového poriadku ŠJ a vnútornej Smernici školy. V deň keď dieťa ochorie si môžete obed odobrať do obedára a na zvyšný čas maródky dieťa z obeda odhlásiť. Krajným riešením je odhlásiť dieťa zo stravovania natrvalo. Všetky pravidlá sú súčasťou a boli zapracované v zápisnom lístku na stravu do našej ŠJ. Je nám úprimne ľúto komplikácii, ktoré vyplývajú pre rodičov za obedy „zadarmo“ pre vaše a naše deti, ale zatiaľ to ináč nedokážeme vyriešiť.
Ďalším dôvodom je samotná príprava a výroba stravy. V zariadeniach školského stravovania sa pripravuje strava podľa legislatívy ktorá je zahrnutá vo viacerých zákonoch a vyhláškach a v príručke HACCP. Základnou požiadavkou a úlohou v školského stravovania je zachovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín a používať suroviny najvyššej kvality. Stravníci majú aj čerstvú zeleninu nie mrazenú. Táto práca je náročná na čas. Množstvo surovín sa normuje presne podľa počtu prihlásených detí a presne toľko sa musí každý deň spotrebovať. Objednávky na suroviny, ktoré sú určené na prípravu pokrmov je potrebné objednať deň vopred. Ráno pri príchode detí je neskoro meniť počet stravníkov, pretože komodita akou je napr. mäso sa nesmie kupovať do zásoby a ani zmrazovať. Mäso nakupujeme čerstvé a v ten deň kedy bolo dodané sa musí aj spotrebovať. Nie je možné aby sa mäso a iné čerstvé suroviny odkladali, prípadne dávali zamrazovať, pretože je to v rozpore s vyhláškou MŠ SR č.330/2009 o zariadení školského stravovanie a v takom prípade vznikajú straty, ktoré musí niekto vykryť.
Na predchádzanie týchto problémov je preto potrebné vedieť počet detí najmenej deň vopred, aby sa dalo zodpovedne objednať a zaobstarať potrebné množstvo surovín pre nasledujúci deň. Na základe uvedeného sú zákonní zástupcovia povinní odhlásiť žiakov zo stravy najmenej 1 deň vopred, a to najneskôr do 14.00 hod.

PaedDr. Dušan Tokarčík

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania