Dažďová voda na Garbiarskej ulici

Zodpovednosť za riešenie: Kežmarok

Vyriešený
meno
Norbert Černák 04. júna 2014

Vzhľadom na nesprávne umiestnenie kanalizačného vpustu nad úrovňou komunikácie, vzniká pri každom daždi mláka pred bytovým domom a na parkovisku, ktorá bráni vstupu do bytového domu a taktiež pri prejazde vozidiel dochádza k ošpliechavaniu fasády, vstupných dverí bytového domu a stojacich vozidiel.

12. august 2014

Odpoveď samosprávy

Samospráva neustále ignoruje otázky svojich voličov na tomto portáli. Aj k tejto odpovedi sme ju museli donútiť až pomocou Infozákona.

Položili sme jej tieto otázky:

Kanalizačný vpust pred domom nie je vyspádovaný preto doňho nesteká dažďová voda, vznikajú mláky, obyvatelia sa nemôžu dostať suchou nohou do svojich domovov, pri prejazde mlákami vozidlá ošpliechavajú fasádu domu.

Plánuje samospráva v blízkej dobe opraviť nevhodný stav kanalizačného vpustu?

Ak áno, kedy presne?

Ak nie, uveďte dôvod.


Odpoveď samosprávy znie:
08. apríl 2015

Norbert Černák

Dažďová voda, ktorá sa zhromažďuje mimo nesprávne umiestneného kanalizačného vpustu pred bytovým domom si nachádza svoju cestu mimo kanalizačného vpustu a jej priesaky cez narušený asfalt po prekopávkach spôsobujú vlhnutie, opadávanie omietok stien a podlahy v pivničných priestoroch. Veľké množstvo dažďovej vody v tesnej blízkosti bytového domu spôsobuje eróziu povrchu. Presakovanie vody môže narušiť základ a následne poškodiť statiku stavby. Zaujímalo by ma aké môžu byť ešte vážnejšie dôvody na to, aby sa tento problém začal konečne riešiť.
10. apríl 2015

Odkazprestarostu.sk

Vašu aktuálnu otázku sme zaslali samospráve. Čakáme na odpoveď.
14. apríl 2015

Odpoveď samosprávy

ďakujeme za podnet, k problematike by sme radi uviedli nasledovné. Komplexné riešenie problému (t.j. generálna rekonštrukcia spevnených plôch, jej vyspádovanie a správne zaústenie dažďových vôd do kanalizácie) na adrese ktorú uvádzate je časovo a finančne dosť náročné. Odpoveď vedenia z augusta 2014 uvádza, že bude oprava tejto loklaity zahrnutá do plánu opráv. Nakoľko ale do rozpočtu zahrnutá nebola, máme v blízkej dobe len obmedzené finančné možnosti na riešenie Vami uvedenej situácie. Ako dočasné opatrenie navrhujeme toto:
Pri najbližšom daždi zmonitorujeme najnižší bod, kde by bolo možné vodu odviesť preč spred bytového domu. V uvedenom bode osadíme menšiu zbernú vpusť, ktorú zaústime do pôvodnej kanalizačnej šachty. Tým by mala voda pravidelne odtekať, a problém by mal byť dočasne vyriešený. Toto klasifikujeme ako malú opravu čo sa trýka finančných prostriedkov, a vedeli by sme ju realizovať v najbližších týždňoch.
Odpoveď chvíľku trvala, ale bolo potrebné vykonať fyzickú obhliadku miesta naším pracovníkom, a vymyslieť operatívne riešenie, preto odpisujeme až teraz.

S úctouIng. Karol Gurka
prednosta MsÚ
15. apríl 2015

Odkazprestarostu.sk

@Norbert Černák: dajte nám vedieť, či operatívne riešenie samosprávy pomohlo a dočasne vyriešilo váš problém. Vďaka.
31. máj 2015

Norbert Černák

Od poslednej odpovede prednostu MsÚ Ing. Karola Gurku z 14. apríla 2015 už uplynulo niekoľko týždňov, intenzívne dažde nám stále znepríjemňujú život a zhoršujú komfort bývania. Odpoveď som vnímal ako prísľub k reálnemu riešeniu skutkového stavu a nie ako len prázdne slová.
24. september 2015

Norbert Černák

Doposiaľ sa nič neudialo. Opäť len prázdne slová.
03. október 2015

Odkazprestarostu.sk

Upozornili sme opäť samosprávu na neriešený podnet. Sledujeme naďalej spolu s vami.

B. Švirloch, OpS Kežmarok
02. máj 2016

Norbert Černák

Stále sa nič nedeje a to je len výsledok toho ako sa v tomto meste riešia problémy.
24. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ospravedlňujeme sa za dlhší čas, kedy nebolo na tento podnet odpovedané. Podnet sme posunuli na vyjadrenie na príslušné oddelenie MsÚ mesta Kežmarok a v najbližšom čase sa ním budeme zaoberať a poskytneme ďalšie informácie.
Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom,
Mgr. Ondrej Miškovič, odd. komunikácie a propagácie mesta Kežmarok.
06. február 2020

Odpoveď samosprávy

Cesta podľa mojich informácií bola prespádovaná a upravená.

Mgr. Ondrej Miškovič
oddelenie komunikácie a propagácie mesta Kežmarok

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania