Neprehľadná križovatka - Kúpeľná ulica, Palatínová ulica

Zodpovednosť za riešenie: Komárno

Vyriešený
meno
Roman 16. mája 2016

Križovatka na konci Kúpeľnej ulice pri odbočovaní na Palatínovú ulicu je neprehľadná z dôvodu parkovania vozidiel na jej okraji. Z tohoto dôvodu musí vozidlo prakticky vojsk až do stredu Palatínovej ulici aby mal vodič rozhľad na obe strany. Vzhľadom na túto skutočnosť by bolo dobré zabezpečiť okraj križovatky vodorovným značením na oboch stranách pre zákaz zastavenia a státia.

16. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za Váš podnet! Budeme sa snažiť Vašu požiadavku riešiť po zhodnotení situácie odborníkom príslušného odboru MsÚ v Komárne. Na základe technických a finančných možností úradu sa budeme snažiť problém riešiť.
Köszönjük a felvetést! A bejelentett problémát az illetékes szakosztály emberei igyekezni fognak mielőbb felmérni és a hivatal műszaki és anyagi lehetőségei függvényében mielőbb megoldást találni.

Králik Róbert, hovorca mesta Komárno - Komárom város szóvivője
23. máj 2016

Roman

Rovnako by som odporúčal aj umiestenie prechodu pre chodcov.
07. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Križovatka ul. Kúpeľná s Palatínovou ul. je nepriehľadná z dôvodu, že vodiči zastavujú a stoja na okraji miestnej komunikácie na ul. Palatínová v rozpore s § 25 ods.1 písm. písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ktorého „ Vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou“.
Nesprávne zastavenie a státie vozidiel je problém pri všetkých križovatkách. Mestská polícia v Komárne dohliada na dodržanie zákona a bude sledovať dodržanie zákona aj na uvedenej križovatke.

Mesto Komárno vydalo na križovatku Kúpeľnej a Palatínovej ul. určenie dopravného značenia na umiestnenie vodovodného a zvislého dopravného značenia „Priechod pre chodcov“, z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti chodcov na Palatínovej ulici v križovaní s Kúpeľnou ulicou, ich umiestnenie je objednané a bude realizované v mesiaci jún.

Veronika Vargová, referentka MsÚ - organizácia dopravy v meste
07. jún 2016

Roman

Áno, súhlasím s Vami, no väčšina vodičov nepozná tento predpis, preto je dobré im ho pripomenúť spomenutým vodorovným značením na zákaz zastavenia a státia. Ja viem, že tento problém je skoro všade, a však na niektorých miestach ste ho umiestnili. Ak sa nemýlim, napríklad križovatka Petofiho a Ulice práce. Chodím Kúpeľnou ulicou často a bol som neraz aj svedkom kedy skoro došlo ku kolízii áut z tohoto dôvodu.
08. júl 2016

Roman

Dnes je ôsmeho júla, prechod pre chodcov bol prisľúbený v júni. Tak, kde je??
03. august 2016

Odpoveď samosprávy

Mestská polícia Komárno vykonáva každodenne kontroly na uvedenom mieste.

MsP
03. august 2016

Roman

Môžem potvrdiť, že som ich tam videl, rovnako som zatiaľ nepostrehol vozidlo stojace priamo v križovatke, ale ten prechod tam stále nie je, takže na 100 percentná vyriešenie podnetu je potrebné jeho umiestenie ako bolo prisľúbené pred mesiacom.
01. september 2016

Roman

Prechod je dorobený, podnet je vyriešený :)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania