Komárno

Vyriešený
 
meno užívateľa

Kátyú a Petőfi utcán

Petőfiho ul.
16. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nedokončená oprava vozovky

Prvá priečna ul.
16. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Svätoondrejská, Komárno

Svätoondrejská ul.
15. marca 2016 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zhorený kontajner

Gazdovská ul.
15. marca 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Riešenie parkovania a prepadávajúcej cesty na Klinčekovej ulici

Klinčeková ul.
15. marca 2016 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce kontajnery na smeti a PET flaše na Ul. Kom. Kacza

Ul. Komáromi Kacza
14. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neudržiavaná zeleň v areáli artézskej studne Veľký Harčáš

Veľký Harčáš
14. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nerovnosť vozovky

Ul. mieru
14. marca 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadajúci sa chodník

Stredná ul.
13. marca 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadajúca sa ulica

Ul. I. Madácha
11. marca 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Podnety chodník

Tržničné nám.
11. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Osvetlenie

Veľký rad
11. marca 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pokutovanie parkovania

Ul. mieru
11. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Park na Ulici pri Panoráme

Ul. pri Panoráme
10. marca 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Údržba zelene

Dunajské nábrežie
10. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0