Školská-Zber separovaného odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Košeca

Vyriešený
meno
Milan Guzma 04. januára 2022

Kde by som sa mohol dozvedieť dátumy zberu separovaného odpadu. Na stránke obce nie je ešte rok 2022 uvedený a nebola mi zaslaná ani SMS o dnešnom zbere separovaného odpadu. Pravdepodobne ste to oznámili len VIP, pretože skoro prázdny traktor s odpadom preletel cez ulicu bez zastavenia.
Dodatok
Doporučujem:
- v kolónke "Kategória problému" dať možnosť "INÉ" z dôvodu, že tento podnet som nevedel zaradiť do žiadnej kategórie.
- aby bola možnosť odoslať podnet aj bez fotografie.

04. január 2022

Radomir Brtan

https://koseca.sk/triedeny-zber.html Ďakujeme za upozornenie chýbajúceho kalendára na webe. Doplnili sme ho. Kalendár bol doručený každej domácnosti na poslednej strane novín v čase Vianoc.
05. január 2022

Milan Guzma

Žiaľ noviny s kalendárom sme neobdržali a pravdepodobne ani mnoho ďalších domácnosti, keď ako som uvádzal v podnete, traktor so separovaným zberom bol skoro prázdny. Po sviatkoch, keď každá domácnosť má určite veľa separovaného odpadu je to nepochopiteľné, že by si domácnosti dobrovoľne nechávali odpad do ďalšieho mesiaca. Ak pán starosta neverí môjmu podnetu môže sa ísť presvedčiť na zberný dvor koľko bolo vyvezeného odpadu.
Svoj podnet som dal na základe skúsenosti z predošlých rokov, pretože sa tento problém vyskytuje pravidelne na začiatku každého nového roku.
05. január 2022

Radomir Brtan

Verím, že využijete ďalší plánovaný zvoz, alebo je na odovzdanie vriec k dispozícii samozrejme zberný dvor. Ťažko mi reagovať na to, či ste dostali noviny do schránky. Naozaj nie je v našich silách kontrolovať, či vám ich niekto náhodou nevybral z vašej schránky predtým, ako ste sa k nim mohli dostať. To ma samozrejme mrzí. Na webe boli zverejnené noviny s kalendárom zberu ešte pred Vianocami. Rovnako odmietam tvrdenia o tom, že traktor ide prázdny z dôvodu nezáujmu obyvateľov vyložiť vrecia alebo nevedomosti o konkrétnom zbere. Traktor ak je vlečka plná, ju musí ísť vysypať a potom sa vráti na miesto samozrejme prázdny, čo mohol byť presne prípad, ktorý ste popísali. Ďakujeme, že triedite odpad a prispievate k ochrane životného prostredia. Vyhlasovanie v rozhlase a sms info sa budeme v budúcnosti využívať aj na základe Vášho podnetu častejšie. Neustále sa snažíme zlepšovať služby pre Vás a každý podnet nám v tom môže pomôcť. Kalendár Vám osobne donesiem. Želám pohodový nový rok.
10. január 2022

Odpoveď samosprávy

Na webovej stránke bol doplnený kalendár zberu a tlačenú verziu (ak ste si ju ešte nevytlačili/nezaobstarali) Vám radi doručíme osobne do poštovej schránky opätovne. Ďakujeme za pochopenie aj za podnet.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.