Chýbajúci asfalt na ulici V slatinách -napojenie na Dolný Majer

Zodpovednosť za riešenie: Košeca

Vyriešený

Zaslal: PeterS., 30. augusta 2015

Chcem upozorniť na katastrofálny stav ulice: V slatinách a Dolný Majer- Chýbajúci asfalt( Blato, mláky).Ďakujem

30. august 2015

PeterS.

Dobrý deň,
Som rád, že aj prostredníctvom tejto aplikácie môžu občania obce Košeca upozorniť, poukázať na problémy súvisiace s našou obcou a verím, že požiadavky neostanú bez povšimnutia a riešenia.
Rád by som sa však opätovne pripomenul so svojou požiadavkou, ohľadom položenia asfaltu na ulici Dolný Majer -napojenie na ulicu V slatinách. Pred cca tromi rokmi som apeloval a písal žiadosť na obecný úrad v Košeci s touto požiadavkou. K mojej žiadosti sa pripojili všetci susedia bývajúci v tejto časti obce, čo nakoniec aj potvrdili svojím podpisom. Nakoľko sa v tom čase len chystala výstavba vodovodu a kanalizácie v našej obci, táto žiadosť bola odložená, stým, že sa bude opätovne prejednávať po dokončení prác súvisiacich s výstavbou . Keďže sú na spomínaných uliciach, Dolný Majer a V slatinách, tieto práce dokončené a prebieha oprava ciest ( okrem spomínaného úseku ) , vyzývam obecné zastupiteľstvo, aby dodržalo svoj sľub a riešilo tento problém!
Obec Košeca sa na svojej stránke prezentuje , ako moderná a vyspelá obec , verím, že predstavenstvu obce záleží na tom, aby obyvatelia bývali v takých podmienkach, ktoré tomu aj zodpovedajú a nie ako je tomu teraz, že dennodenne prekračujeme mláky, blato alebo dýchame prach.
Vyzývam vás, aj v mene všetkých susedov, aby ste našli spôsob a boli ochotní nám pomôcť a nájsť riešenie v čo najkratšej dobe. Ďakujem
S pozdravom: Peter Sirný
31. august 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Ďakujeme za podnet. V súčasnosti je vydané rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, ktoré sa týka aj spomínanej ulice. Zhotoviteľ stavby kanalizácie a vodovodu v obci má povinnosť uviesť cesty po výkopových prácach do pôvodného stavu. Konečný termín na dokončenie opráv poškodených ciest má do 12/2015. Evidujeme naozaj veľa sťažností na kvalitu miestnych komunikácií, pričom všetky posúvame zhotoviteľovi stavby. Pri preberacích konaniach budeme dôslední a nekompromisní. Verím, že zhotovitelia svoju prácu dokončia v potrebnej kvalite tak, aby cesta bola bezpečná a prejazdná. O postupe vybavenia podnetu budeme priebežne informovať aj v tejto aplikácii.
Investície do opráv ciest nad rámec opráv po výkopových prácach budú predmetom rokovaní obecného zastupiteľstva, preto budeme radi, keď poslancom OZ budete svoje legitímne požiadavky neustále pripomínať. Nenechajte sa prosím odradiť prvým neúspechom a žiadajte, aby záväzne rozhodli o vybavení Vášho podnetu. Ja sa pokúsim z mojej pozície to obecnému zastupiteľstvu pripomínať tak často, ako to len bude možné.

Radomír Brtáň, starosta obce
23. október 2015

PeterS.

Posielam aktuálne fotky -22.10.2015 -ulica: Dolný Majer a V slatinách. Takto to vyzerá po necelých 2 mesiacoch od uverejnenia môjho podnetu!
27. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Peter. Momentálne prebiehajú rokovania medzi Obcou a zhotoviteľom stavby kanalizácie, pričom poslanci obecného zastupiteľstva zvažujú obsah a formu dohody, ktorej súčasťou je aj riešenie predmetného problému so stavom cesty na časti ulice Dolný majer. Verím, že sa v blízkej dobe dohoda zrealizuje a vyrieši sa tento podnet k Vašej spokojnosti. Ospravedlňujeme sa, že to tak dlho trvá.
S pozdravom

Bc. Radomír Brtáň - starosta obce
01. december 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Obecné zastupiteľstvo nakoniec rozhodlo Uznesením č. 240/2015 dňa 5.11.2015 nasledovne: výpis z časti uznesenia
B: Schvaľuje rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie na ulici Dolný majer parc. č. KNC 1294/2, 1292/1, 1291/3, 1288/3
Školská ulica z toho istého uznesenia bodu A: sa už stihla zrealizovať, čakáme však na potvrdenie výmerov vyhotovených plôch, aby sa následne veci dali posunúť ďalej.
Predmetné parcely z ulice Dolný Majer sú uvedené v uznesení z dôvodu, že ich opravu zabezpečí zhotoviteľ (rovnako tak bolo v prípade ulice Školskej), zostatok ulice (aj časti ulice na fotografiách v podnete) bude rekonštruovať obec vo vlastnej réžii. Termín závisí od viacerých okolností.
Ďakujeme za pochopenie.

Bc. Radomír Brtáň - starosta obce Košeca
12. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Doplnenie termínu realizácie opravy cesty Dolný majer: do 30. 6. 2016 by mali byť hotové všetky práce - asfaltovanie sa koordinuje so zhotoviteľom kanalizácie, nakoľko ten má povinnosť opraviť určitú časť a obci zostane urobiť asfalt na zvyšných miestach ulice.
Ďakujeme za ochotu obyvateľom ulice, ktorí si na vlastné nákladu dočasne opravili najväčšie jamy a zasypali ich asfaltovou drvou.

Bc. Radomír Brtáň - starosta obce Košeca
06. júl 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Veríme, že dneškom sa nám podarilo vyriešiť Váš podnet úplne a že nová cesta bude slúžiť čo najdlhšie.

Bc. Radomír Brtáň - starosta obce Košeca
10. júl 2016

Peter

Dobrý deň,

Chcem sa poďakovať za kladné vybavenie môjho podnetu a svoje poďakovanie by som rád smeroval všetkým zainteresovaným , ale najmä pánovi starostovi, za jeho osobné pričinenie sa k súčasnému stavu ulice Dolný Majer a ulice, V slatinách. Do budúcna prajem veľa takýchto úspechov, ale najmä síl a vytrvalosti pri zveľaďovaní našej obce. S pozdravom : Peter Sirný
13. december 2016

Radomír Brtáň

v juli 2016 bol podnet vyrieseny - foto v odpovedi samospravy

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.