Chýbajúci asfalt po realizácií kanalizácie

Zodpovednosť za riešenie: Košeca

Vyriešený
meno
Ivan 27. decembra 2015

KTO a KEDY opraví cestu Dolný Majer od č.d. 698 po č.d. 655, na ktorej bol asfalt pred realizáciou kanalizácie, nakoľko technický stav je nevyhovujúci, ohrozuje majetok a bezpečnosť občanov?
Zatiaľ nie som zamestnancom zhotoviteľa stavby, ani obecného úradu, aby som vo svojom voľnom čase a na vlastné náklady sústavne opravoval cestu.

08. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Zhotoviteľ stavby kanalizácie a vodovodu má uviesť cesty do pôvodného stavu. Do konca roka 2015 však nestihol dokončiť viacero úprav miestnych komunikácií. Na konci roka skončila platnosť rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií v obci vydaného zhotoviteľovi, pričom to bol termín stanovený na uvedenie vozoviek do pôvodného stavu. Ďalší postup je zo strany obce nasledovný: vykonanie štátneho stavebného dohľadu na komunikáciách a riešenie zistených nedostatkov so zhotoviteľom. Je nám ľúto vzniknutej situácie a verte, že máme snahu zabezpečiť bezpečnosť na našich cestách. Aj preto naši zamestnanci riešia akútne a havarijné stavy na cestách v prípade, keď to neurobí zhotoviteľ. Nezodpovednosť kompetentných za práce na stavbe je alarmujúca a naozaj nás mrzí, že oprávnený hnev obyvateľov si odnáša obec, ktorá sa snaží svoju úlohu v celom procese zastávať kvalitne. Áno, máme možnosti na represiu, ktoré určite využijeme, čo však na danej veci teraz nič nezmení. Možno sa z udelených pokút budú dať v obci zrealizovať aktivity, ktoré prispejú k lepšej bezpečnosti občanov. Budeme sa o to intenzívne snažiť. Ďakujeme za pochopenie.

Bc. Radomír Brtáň - starosta obce Košeca
12. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. V časovom horizonte 2-3 týždňov by mal po dnešnej obhliadke miesta zhotoviteľ kanalizácie vykonať asfaltovacie práce na tejto časti ulice (= opraviť cestu tam, kde bol pôvodne asfalt). Zvyšok ulice Dolný majer smerom vyššie k hlavnej ceste bude následne na základe uznesenia OZ z marca 2016 do 30. 6. 2016 opravený v réžii obce.

Bc. Radomír Brtáň - starosta obce Košeca
01. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Práce na oprave cesty sa už začali. O pár dní už by mala byť cesta asfaltová. Ďakujeme za pochopenie.

Bc. Radomír Brtáň - starosta obce Košeca
15. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Časť cesty už má nový asfaltový povrch, zvyšok cesty sa bude robiť do konca júna 2016.

Bc. Radomír Brtáň - starosta obce Košeca
13. december 2016

Radomír Brtáň

podnet bol vyriešený cesta je nová asfaltová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania