Neodvedená zrážková voda

Zodpovednosť za riešenie: Košeca

V riešení
meno
J CH 21. februára 2017

Dobrý deň pán Starosta,

chcem upozorniť na problém neodvedenej zrážkovej dažďovej vody, ktorá steká na začiatku obce smerom od Nozdrovíc po hlavnej ceste. Domy a dvory, ktoré sa nachádzajú pod úrovňou hlavnej cesty sú vysoko ohrozené záplavami v prípadne výdatnejších zrážok, ktoré sa aj v minulosti vyskytli a vytopili aj niektorých majiteľov domov na Hlavnej ceste. To že hlavná cesta I. triedy je v dezolátnom stave nebudem ani spomínať, niektoré cesty II. triedy v okolitých obciach sú v lepšom stave ako naša hlavná cesta I. triedy s jej katastrofickými výtlkmi a jamami. Jednoznačne treba začať riešiť odkanalizovanie hlavnej cesty tak aby toto riziko bolo do budúcnosti minimalizované.
Preto Vás touto výzvou žiadam o riešenie uvedeného problému.

Ďakujem.
Jaroslav Chalúpek

22. február 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Ďakujeme za podnet. O tomto probléme vieme a spôsobuje ho niekoľko faktorov. Cesta I. triedy je v správe Slovenskej správy ciest a aj minulý rok sme ich žiadali, aby vykonali opravu vyjazdených koľají. Odvedenie dažďových vôd je do priľahlých jarkov, ktoré však pod vjazdami (prístupmi) k rodinným domom nemajú na priebežný odtok dostatočný prietok, alebo sú upchaté. Na základe Vášho podnetu opäť požiadame správcu cesty, aby reklamované chyby odstránil a zabezpečil tak bezpečnosť cestnej premávky i v neposlednom rade ochránil majetok vlastníkov pri ceste I. triedy I/61.
S pozdravom

Bc. Radomír Brtáň - starosta obce Košeca
22. február 2017

Odpoveď samosprávy

Postúpenie Vašej žiadosti dnes odchádza poštou do Žiliny správcovi cesty. V prílohe je predmetný list.

Bc. Radomír Brtáň - starosta obce Košeca

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.