Nad jazerom – 16. marca 2020

Zrušenie odvozu objemného odpadu

Dobrý deň, v nadväznosti na už avizovaný možný dopad epidémie koronavírusu na služby poskytované našou spoločnosťou pre Mesto Košice, je spoločnosť KOSIT a.s. nútená v rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu a zníženia rizika nakazenia svojich zamestnancov, pristúpiť k obmedzeniu až zrušeniu služieb nakladania s odpadmi, pri ktorých dochádza k priamemu kontaktu našich zamestnancov s odpadom. Vzhľadom na uvedené s účinnosťou od 17.03. 2020 nebudeme zabezpečovať zber a zvoz objemného odpadu. Uvedené sa týka celoročného upratovania a taktiež zberu z rekreačných a chatových oblastí, alebo záhradkárskych lokalít. Z uvedeného dôvodu dôjde k stiahnutiu všetkých kontajnerov určených na objemný zber. K ďalším opatreniam pristúpime vždy po vyhodnotení situácie, o čom Vás budeme bezodkladne informovať. S pozdravom, Anna Laurincová riaditeľ pre administratívu a ľudské zdroje KOSIT